Home / Contact
Agenda / Nieuws

Open Bijbel bij gesloten kerk

Op advies van de overheid heeft de Algemene Kerkenraad besloten in volledige lockdown te gaan wat betreft de kerkdiensten, ook geen 30 kerkgangers meer, alleen nog online. Landelijk gaat dat vaak anders, hier en daar zijn er nog diensten met 30, maar ook wel met 200-300 bezoekers. Kerkenraden hebben de ruimte om eigen afwegingen te maken en dat gebeurt dan ook, niet overal zonder ernstige gevolgen. Overal wordt beweerd dat men zich strikt aan de regels houdt en ongetwijfeld is dat ook zo, maar het coronavirus blijkt toch een moeilijk te ontlopen virus. Van hoeveel besmettingen horen we niet waarvan de bron onduidelijk is?

Daarom rust er op een kerkenraad een zware verantwoordelijkheid. De afweging is Woordverkondiging tegenover ziekte en zelfs levensgevaar. In een tijd waar de Bijbel toch open kan en het Evangelie door ons allen in de huiskamer te ontvangen is, is het niet wijs om voor 30 mensen dit soort risico’s te nemen. Ik ben blij dat onze Algemene Kerkenraad geen halve maatregelen heeft genomen.

Toch zijn er in christelijke gemeenten mensen die zich hier boos over maken. Het zou capituleren zijn voor een wereldse overheid. Het zou getuigen van kleingeloof. We moeten toch God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zeggen ze, en God zegt, dat “we de onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten”. In de krant las ik dat alle dominees van kerken, die gewoon doorgingen met de diensten, steeds deze tekst opvoerden om hun standpunt te verdedigen. Ook uit de omgeving van Harderwijk, waar het ziekenhuis gesloten moest worden wegens overbezetting en daarom een brief naar alle omliggende kerken liet uitgaan om te stoppen met de kerkdiensten, want het had nieuwe patiënten niets meer te bieden, alle IC- en verpleegbedden lagen vol. Reactie van een dominee: weer die tekst. Het is intriest. De tekst is Hebreeën 10:25: ‘Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is…’

De Hebreeën waren christenen met een Joods verleden met de neiging terug te vallen in hun oude wettische godsdienst. Daarom is de brief aan de Hebreeën één lang pleidooi om te volharden in het geloof in Christus als Middelaar van een beter Verbond, verheven boven de Wet van Mozes en het priesterschap van Aäron. Christus’ offer is voor eens en altijd.

In dat licht moeten we deze tekst zien. Als ze de onderlinge bijeenkomsten verzuimden, wat bij sommigen blijkbaar de gewoonte was (misschien gingen ze wel weer naar de synagoge), dan zou hun geloof kunnen verzwakken. Ze liepen de kans afvallig te worden, zich te verharden en terug te vallen in het wettisch jodendom. Dat zou een afwijzen zijn van de genade die ze door het lijden van Christus mochten ontvangen.

Zo is deze tekst bedoeld en zeker niet als een gebod om zelfs in tijden van gevaar voor eigen leven kerkdiensten te houden. Bij zichtbare gevaren als noodweer, aardbevingen of razzia’s in oorlogstijd zouden we dat ook niet riskeren. Bij een onzichtbaar maar niet minder gevaarlijk virus als corona lijkt het anders, maar dat is het niet. De besmettelijkheid is alleen maar toegenomen. Al is het aantal besmettingen bij kerkbezoek relatief gering, toch moeten we in een gemeente als Katwijk extra voorzichtig zijn. Net als Urk en Bunschoten-Spakenburg (die zwaar getroffen zijn) zijn we een familiedorp met heel veel onderlinge contacten. Besmettingen in familie- en vriendenkring komen het meest voor. Dus is er al gauw ééntje besmet, het begin van een hele reeks. In Biddinghuizen zijn zelfs bij het opnemen van een online-kerkdienst 10 mensen besmet en 2 overleden. Ze hadden alle regels in acht genomen, maar toch… Bovendien zijn wij, Katwijkers, ook een makkelijk volkje (‘valt wel mee’, ‘’t is maar een koutje’, ‘ik krijg het niet’, ‘ik ben er klaar mee’). We laten de teugels gauw vieren. Medisch gezien ben ik dan ook heel blij dat de Algemene Kerkenraad een duidelijk besluit heeft genomen. Terwijl het Evangelie al onze huiskamers kan bereiken, ga je voor 30 mensen meer of minder in de kerk geen mensenlevens op het spel zetten. Heel wijs!

Toch lees ik in het herderlijk schrijven dat de Algemene Kerkenraad naar alle wijken heeft doen uitgaan, dat er reacties zijn gekomen die pijn en verdriet geven. Soms moeten voorgangers wel eens diep zuchten.

Een tekst die dan wel van toepassing is, is Hebreeën 13:17: “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend.”

Laten we ons tijdens deze ongekende crisis als gemeente verenigen in vrede en in gebed. Voor onze voorgangers en voor uitredding uit deze crisis!

Psalmen 22:4-6

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter