Home / Contact
Agenda / Nieuws

Meditaties

2022
‘Kennen of weten…..’

‘Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was…..en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was...

JOM KIPPOER

Grote Verzoendag – Israëlzondag 2 oktober 2022 Op de avond van dinsdag 4 oktober begint voor de Joden de meest...

2021
Pasen voorbij… en nu?

Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. (Joh. 21: 1a)

De eerste dag

‘En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren…’ (Handelingen 20: 7a)

Gasten en vreemdelingen

‘… en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren…’ Hebreeën 11: 13b

Bevreesd?!

Pasen. Jezus is opgestaan. De dood is overwonnen, satan voorgoed verslagen. Een boodschap om uit te delen. Een boodschap die de wereld vandaag de...

Maaltijd vol verwachting

Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van...

Verlangen

Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. (Lukas 22: 15)

Ja, ook klein doet ertoe….

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ (Matth.6: 11)

Hij zal Mij aanroepen (Psalm 91: 15a)

Opnieuw is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. Een biddag in tijden van crisis.   Dat geeft een andere toon aan onze...

De aantrekkingskracht van het kruis

‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken’ (Johannes 12: 32) Misschien aarzel je om...

Heilige onbezorgdheid

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van...

Als een weduwe

Voor één van de uitzendingen van het ‘Dagelijks Woord’ dacht ik een paar dagen over deze Bijbelwoorden na. Mijn gedachten...

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter