Home / Contact
Agenda / Nieuws

Niet verdragen, maar klagen én bidden

 

Met het oog op de gebedsbijeenkomst van aanstaande woensdagavond is het goed na te denken hoe we als christenen tegen de uitbraak van het coronavirus aankijken. In de wereld om ons heen gebeuren er rare dingen, complottheorieën, oproer, rellen, er zijn zelfs mensen die niet in het coronavirus ‘geloven’. Ook in christelijke kring zijn we daar niet vrij van. Bovendien hoor je: ‘het is een straf van God, een beproeving’ of ‘het is een teken dat het einde van de wereld nu echt snel komt’. Maar als we nu nuchter blijven en wakend, de Bijbel erbij opslaan, hoe moeten we dit dan duiden?

De befaamde Britse theoloog N.T. (Tom) Wright heeft daar in het wereldwijd gezaghebbend opinieblad TIME Magazine antwoord op gegeven. De artikelen zijn gebundeld in het boekje ‘God and the pandemic’. Ik las daar een mooie recensie over met alle kernpunten (ND, Dick Schinkelshoek). Die vat ik even samen.

  1. Is God boos dat Hij ons met dit virus straft? Straf is wel een aspect in het Oude Testament, maar niet de hoofdlijn. De weduwe van Sarfat vraagt zich ook af wat ze misdaan heeft als haar zoon ziek wordt, maar Elia gaat er niet op in en smeekt God om herstel. De oorzaak van het lijden blijft een prangende vraag, vooral voor Job. Wij weten vaak wel een verklaring: een straf, een vermaning, een beproeving van God. Dat zeiden de vrienden van Job ook, maar die worden weggezet als mensen die het niet begrepen. Neen, het boek Job geeft niet de oplossing die we graag willen horen. Zoals het hele Oude Testament ziet het reikhalzend uit naar de Messias, Jezus. Maar Job wist toen al: ‘Ik weet, mijn Verlosser leeft!’ Hij leefde eeuwen voor Zijn komst, wij eeuwen erna.
  2. Is corona dan een teken van het einde der tijden? Neen, zegt Wright, dan lees je je Bijbel slordig. Juist in Mattheüs 24, waar Jezus het over alle rampspoeden heeft, zegt Hij met nadruk: ‘Vrees niet, nog is het einde niet’. Er is maar één teken van het einde en dat is geen ziekte, maar Jezus zelf. Ook in Zijn tijd waren er allerlei eindtijdtheorieën, maar Hij zei: ‘Vrees niet, vertrouw op Mij’. Ook wij moeten ons niet overgeven aan allerlei Hal Lindsay-theorieën en zeker niet aan de vreemde ideeën van vandaag. Jezus is het bewijs dat Gods Koninkrijk komt. Hoor Hem!
  3. Waarom voorkomt God dit kwaad niet, Hij regeert toch de wereld? Maar God regeert niet als despoot, niet in ‘majesteit’, maar Hij stuurt mensen: profeten en uiteindelijk Zijn eigen Zoon. En weer nieuwe mensen als Zijn navolgers. God regeert naar het beeld en in de voetstappen van Jezus.
  4. Het meest christelijke dat je kunt doen in deze pandemie is ‘niet verdragen, maar klagen’. En bidden. Wij zeggen het meestal andersom. Klagen heeft een slechte naam, maar bij God kunnen we dat volmondig doen. Er is zelfs een bijbelboek dat ‘Klaagliederen’ heet, over de ramp die het Joodse volk trof: de ballingschap in Babylonië. Wright: ‘Het boek Klaagliederen gaat over een stad waaruit de mensen verdwenen zijn. Nu fiets ik in coronatijd ook door lege straten, het beeld achtervolgt me’. Ook bij ons is het stiller en leger geworden. Maar laten we niet bezig zijn met mogelijke oorzaken en snelle oplossingen, maar de nood van onze wereld als een klacht bij God brengen, ondersteund door Gods Geest, die meezucht met de zuchtende schepping. Niet alleen met woorden in de kerk maar ook met daden. De klacht tegen het kwaad is vaak omgezet in actie: uit de belangeloze christelijke zorg voor zieken is de moderne gezondheidszorg voortgekomen, straks wellicht ook met een medicijn of een vaccin.

Zo bouwt God, stelt Wright, op de jammerklachten en de lofzangen van Zijn volk Zijn Koninkrijk. En dat is iets anders dan zo snel mogelijk ons oude leventje weer oppakken. God was en is niet afwezig, maar wij waren teveel met onszelf bezig. God wil ons terug en als de goede Herder is Hij op zoek naar ons. Juist om ons een nieuw leven te geven. Waarin de Here Jezus op de eerste plaats komt te staan en niet ons eigen belang.

Romeinen 12:4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter