Home / Contact
Agenda / Nieuws

Je slaagt als je zakt

Aan elke avondmaalsviering gaat steeds weer een examen vooraf. Je moet jezelf beproeven voordat je als gast bij God aan tafel mag. Voor alle duidelijkheid: dat zelfonderzoek wil je niet van het deelnemen aan de viering afhouden, maar je er juist naar toe leiden. Laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten en drinken. Zelfkritiek is heilzaam voor jezelf. Wie z’n zonden bagatelliseert, die kleineert het offer van Jezus op Golgotha. Niemand is een levende steen van Gods bouwwerk – de gemeente – als je nooit als een baksteen voor het examen bent gezakt. Je slaagt als je zakt. Je bekent je eigen ongerechtigheid en je krijgt de gerechtigheid van Christus. 

1 Petrus 2:21-24

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter