Home / Contact
Agenda / Nieuws

Je slaagt als je zakt

Aan elke avondmaalsviering gaat steeds weer een examen vooraf. Je moet jezelf beproeven voordat je als gast bij God aan tafel mag. Voor alle duidelijkheid: dat zelfonderzoek wil je niet van het deelnemen aan de viering afhouden, maar je er juist naar toe leiden. Laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten en drinken. Zelfkritiek is heilzaam voor jezelf. Wie z’n zonden bagatelliseert, die kleineert het offer van Jezus op Golgotha. Niemand is een levende steen van Gods bouwwerk – de gemeente – als je nooit als een baksteen voor het examen bent gezakt. Je slaagt als je zakt. Je bekent je eigen ongerechtigheid en je krijgt de gerechtigheid van Christus. 

Spreuken 27:17

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter