Home / Contact
Agenda / Nieuws

Het leger van de Heer

Zo’n gebedssamenkomst samen met onze zusterkerken, zoals vorige week woensdag, beleggen we niet zomaar. Dan is er iets ernstigs aan de hand, want het is nood die leert bidden. En die nood is er, corona. Voor ieder van ons persoonlijk, maar ook in kerk en samenleving. In een sobere en goed getoonzette gebedsdienst legden we die nood neer voor God. Alleen Hij kan uitkomst geven. Aan Zijn rechterhand zit onze Here Jezus Christus, Die voor ons pleit nog vóór wij zelf bidden. Op Hem hopen wij. Hoop die al ons leed verzacht. En die ons als zusterkerken samenbindt!

Heerlijk vind ik zulke momenten altijd. Als alle kerkmuren wegvallen. Dat gebeurde ook op vakantie in Nederlandstalige kerkdiensten, op vrouwenconferenties, op mannendagen, het was ‘samen in de naam van Jezus’, maar bij thuiskomst zit ieder weer in zijn klein hoekje en ik in ‘t mijn. De glimp uit de hemel maakt weer plaats voor de schaduw van de zelf opgerichte schotten. Braaf belijden we elke zondag ‘de éne algemene christelijke kerk’ en de ‘gemeenschap der heiligen’, maar dat is blijkbaar voor later. Toch is dat niet helemaal waar, want die band met broeders en zusters uit andere kerken en gemeenten is er wel degelijk, je herkent elkaar in de liefde voor God en de naaste. ‘Gunnend’ en ‘misgunnend’ zijn niet zo moeilijk uit elkaar te houden. Je proeft het direct: ‘hij of zij is nauw voor zichzelf en ruim voor de ander’.

Zelf heb ik dat weer eens ervaren in mijn contacten met het Leger des Heils. Sinds een paar jaar regel ik de jaarlijkse collecte in Katwijk, samen met een enthousiast leger aan collectanten uit onze kerken en daarbuiten. Die collecte zou volgende week plaatsvinden, maar is nu door het coronavirus in de soep gelopen. Nu is soep en het Leger des Heils altijd wel een gelukkige combinatie geweest, maar dat de collecte niet kan doorgaan, is echt een ramp, zeker in deze tijd waarin zoveel meer hulp nodig is. Het is alsof de barmhartige Samaritaan zelf van zijn ezel beroofd wordt en geen middel meer heeft om zijn hulpeloze naaste uit de goot op te rapen, te vervoeren en in de herberg te verzorgen.

Dus zochten we naar een alternatief en hebben dat -net als de kerken- gevonden in digitaal collecteren. Let op de Katwijk Speciaal en De Katwijksche Post van deze week, waarin dit allemaal wordt uitgelegd en waarin een QR-code staat die u hopelijk scant. Samen met de onder ons welbekende Miep van der Woude ben ik er op uit getrokken om aandacht voor het Leger des Heils te vragen en de schade van het niet doorgaan van de collecte te beperken. Met haar heb je ook die herkenning als medechristen dwars door kerkmuren heen. En zij kan het zo vrij- en blijmoedig zeggen. Als ik opmerk dat collectanten nooit hoeven uit te leggen wat het Leger des Heils is, dat bijna iedereen daar sympathie voor heeft en dat ik wel zou willen dat er ook zo tegen de kerk aangekeken werd, zegt ze: ‘M’n jongen, het is het leger van de Heer!’

In zo’n zin zit alles. Dat ‘m’n jongen’, Miep is vier jaar ouder en gaat me al een beetje bemoederen. Typerend, die moederlijke zorg van een heilssoldate, prachtig! Maar zegt ze: ‘Wíj zijn het niet die heil brengen, wij zijn slechts in dienst, in het leger van de Heer.’

Inderdaad, ik voel me wel eens de priester of de Leviet, als ik zie wat dat leger doet. Waar niemand meer raad mee weet, pakken deze barmhartige Samaritanen op. Ik las in hun laatste periodiek: Het leger kent eigenlijk geen hopeloze gevallen, ze blijven ervoor gaan.

Ja, daarom is het het leger van de Heer, want ook Hij kent geen hopeloze gevallen. Hij raapt de reddeloze op uit de modder zonder aanziens des persoons en biedt Zijne liefde en zorg. Hij maakt wel gebruik van mensen, van een heel leger. Hij gaat voorop en roept ons op Hem te volgen, te treden in Zijn spoor. Wij zijn daar vaak trager in dan de heilssoldaten, maar zij doen dat met een blijmoedigheid, die aanstekelijk werkt. Zij hebben misschien iets te veel waar wij te weinig van hebben. En tóch horen we bij elkaar! Denk daar deze week maar aan. Laten we ons maar mee laten nemen met het leger van de Heer in het marstempo van Johan de Heer. Daar gaan we:

Voorwaarts, Christenstrijders,

druk uws Konings spoor.

Met Zijn heil’ge kruisvaân

gaat ons Jezus voor!

Romeinen 12:4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter