Home / Contact
Agenda / Nieuws

Meditaties

2023
Hardlopers zijn doodlopers

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Timotheüs 4 : 8a)

2022
Komt laten wij aanbidden

‘De herders zeiden tegen elkaar: ‘Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt...

‘De bestemde tijd…..’

‘In de dagen van Herodes…’…’ toen het de beurt van zijn afdeling was...’…’…door loting...

Midden onder ons ‘Ik zal in uw midden wandelen.’ (Leviticus 26: 12a)

 

‘Kennen of weten…..’

‘Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was…..en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was...

JOM KIPPOER

                                                                                                                ...

2021
Pasen voorbij… en nu?

Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. (Joh. 21: 1a)

De eerste dag

‘En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren…’ (Handelingen 20: 7a)

Gasten en vreemdelingen

‘… en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren…’ Hebreeën 11: 13b

Bevreesd?!

Pasen. Jezus is opgestaan. De dood is overwonnen, satan voorgoed verslagen. Een boodschap om uit te delen. Een boodschap die de wereld vandaag de...

Maaltijd vol verwachting

Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van...

Verlangen

Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. (Lukas 22: 15)

Ja, ook klein doet ertoe….

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ (Matth.6: 11)

Hij zal Mij aanroepen (Psalm 91: 15a)

Opnieuw is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. Een biddag in tijden van crisis.   Dat geeft een andere toon aan onze...

De aantrekkingskracht van het kruis

‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken’ (Johannes 12: 32) Misschien aarzel je om...

Heilige onbezorgdheid

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van...

Als een weduwe

Voor één van de uitzendingen van het ‘Dagelijks Woord’ dacht ik een paar dagen over deze Bijbelwoorden na. Mijn gedachten...

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter