Home / Contact
Agenda / Nieuws

Welkom op de site van de Hervormde Wijkgemeente Pniël. Via deze site willen wij u graag op de hoogte houden van activiteiten en wetenswaardigheden betreffende onze wijk. Zo kunt u onder andere informatie vinden over onze wijkpredikant, ds. Geene, en de kerkenraad. Ook vindt u in de agenda de activiteiten die door de wijk worden georganiseerd.

De Pniëlkwijk is één van de vijf wijken in onze gemeente die zich met name verbonden weten met de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de Protestantse Kerk die deze kerk wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis. De Drie Formulieren van Enigheid zijn geen documenten uit een ver verleden, maar levend bezit voor de kerk van onze dagen.
De Gereformeerde Bond wil de kerk en de gemeenten vanuit deze verbondenheid met de belijdenis dienen. Zijn doelstelling heeft een positieve spits. Artikel 1 van de statuten noemt als officiële naam: "Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk". 

Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware Christ­gelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, Dewelke zonder onderda­nen niet zijn kan. En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehele wereld: hoewel zij somwijlen een tijdlang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen.

(uit: Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 28)

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
C.J. Honders
T 06 1184 4203
E-mail scriba

CONTACTPERSOON DIACONIE
H. van der Meij
T 06 143 123 92
E-mail diaconie

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter