Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2023-34 Publicatiedatum: 21 augustus 2023

Aanstaande zondag

Zondagavond heeft onze wijk dienst in het Maranathacentrum. In deze dienst hoopt voor te gaan kandidaat A.R. van Asselt uit Baarn. Deze broeder is inmiddels een aantal keren voor onze wijk voorgegaan, dus niet geheel onbekend. Opnieuw mag aanstaande zondag de blijde boodschap van het heerlijk Evangelie op vele plaatsen in de wereld gepredikt worden. Zo mogen we ons verbonden weten met de wereldwijde Kerk die gefundeerd is op de twaalf artikelen van de Geloofsbelijdenis.

Afscheid dominee Veerman

Deze zondag hopen we afscheid te nemen van dominee Veerman. Ruim zes jaar heeft hij onze Hervormde Gemeente mogen dienen. Voorgangers zijn voorbijgangers, we spreken Bijbelboek Prediker na: er is een tijd van intrede en er is een tijd van afscheid nemen, alles heeft z’n bestemde tijd. Zes jaar heeft dominee Veerman in onze Hervormde Gemeente het Woord en de Sacramenten mogen bedienen. Nu begint een geheel ander leven voor dominee Veerman en zijn vrouw. Geen gemeente meer, maar werkzaam aan de Universiteiten in Amsterdam en Apeldoorn. We bedanken dominee en mevrouw Veerman voor het werk wat zij beiden voor het geheel van onze Hervormde Gemeente hebben mogen doen, maar in het bijzonder voor de Immanuëlwijk. We wensen beiden met hun kinderen Gods nabijheid en zegen toe voor de tijd die komen gaat.

Afsluiting Pniëlwijk

Bij leven en welzijn zal op zondagochtend 3 september de Pniëlwijk zijn laatste dienst hebben in de Pniëlkerk. In deze dienst zal onze oud-predikant ds, J. Geene voorgaan. Op vrijdag 1 september houden we een moment van ontmoeting georganiseerd in de Pniëlkerk. Ruim 55 jaar heeft de Pniëlwijk mogen bestaan, veel broeders en zusters uit onze gemeente hebben door de loop van de jaren hun bijdrage mogen leveren aan het vele werk in de wijk. Daarom heeft de kerkenraad besloten een ontmoeting te organiseren, zodat iedereen die zich verbonden weet met de Pniëlwijk of nauwe contacten heeft gehad met de Pniëlwijk, elkaar nog een keer kan ontmoeten en samen herinneringen op te halen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ontmoeting begint om 17:00 uur in de zaal van de Pniëlkerk met een kopje koffie, thee of frisdrank. Na een kort

openingswoord wordt deze ontmoeting informeel voortgezet, onder het genot van een hapje en drankje. Is 17:00 uur te vroeg en bent u wat later, geen probleem; kom gewoon even binnenlopen. We hopen op een gezellige en gezegende bijeenkomst. We zien uit naar uw komst!

Tenslotte

De vakantieperiode ligt achter ons. De scholen zijn deze week weer begonnen. De maand september komt dichterbij, in deze maand hopen de clubs en de acht wijken een begin te maken met het winterwerk. We zien uit naar het moment dat er “groen licht” komt dat de vacante wijken met het beroepingswerk kunnen beginnen. Veel staat er weer te doen en we denken hierbij in het bijzonder aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad. We bidden de Heere dat Hij deze broeders bijstaat in de verantwoordelijkheden die zij dragen. Dat zij kracht en wijsheid mogen ontvangen van de Koning der Kerk, onze Heere Jezus Christus. Hij geeft overvloedig!

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Pniëlwijk,
Scriba, C.Honders.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter