Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2023-21 Publicatiedatum: 22 mei 2023

Meeleven

Als alles volgens plan is verlopen is onze ambtsbroeder ouderling Kees Hoek afgelopen dinsdag geopereerd. Lang heeft hij op deze operatie moeten wachten. Steeds werd de operatie uitgesteld, wat de nodige spanning bij Kees en zijn vrouw Marijke heeft gegeven. David kende zulke tijden ook in zijn leven en dichtte psalm 10, daar staat; ‘U ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op U verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.’ Dat deze Helper ook jullie toeverlaat is, in deze periode van zorgen. We hopen dat deze, toch ingrijpende, operatie goed is verlopen. Wij wensen onze broeder een snel herstel.

Van zondag

Tijdens de avonddienst in de Pniëlkerk lag het Woord open bij Openbaring 3: vers 7 - 13. Proponent Scheer schetse de situatie in de gemeente van Filadelfia. Een parel ten opzichte van de andere gemeente beschreven in Openbaringen 2 en 3. De gemeente van Filadelfia ontvangt een geopende deur, die geopende deur is Christus. Christus draagt de sleutel van deze geopende deur, die niemand kan sluiten. Proponent Scheer trok lijnen naar de christelijke gemeente in onze tijd en ook voor een ieder persoonlijk. Wij hebben kleine kracht, maar in Christus een zuil in de tempel.

Tot zondag

Eerste Pinksterdag heeft de Pniëlwijk ‘s ochtends dienst in de Pniëlkerk. In deze dienst hoopt voor te gaan onze oud-predikant van de Maranathawijk ds. J. Blom uit Ridderkerk. Ds. Blom heeft vanaf augustus 1993 tot november 2006 onze gemeente te Katwijk aan Zee gediend, ruim 13 jaar dus. Tijdens de afscheidsreceptie van ds. Geene, ontmoette verschillenden van u ds. Blom. Ds. Blom zei toen dat hij inmiddels 16 jaar niet in Katwijk aan Zee heeft gepreekt en ernaar uitziet om in deze dienst te mogen voorgaan. Zeker nu er zorgen zijn met betrekking tot zijn gezondheid is hij zeer dankbaar dat hem deze gelegenheid is geboden. Na zoveel jaren het Woord in Katwijk aan Zee nogmaals te mogen bedienen is een wens die hem op het hart lag. We wensen ds. Blom en zijn vrouw een gezegende dienst in ons midden. De schrijver van de Hebreeënbrief roept de gemeente op in hoofdstuk 13: 7-8; ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

Zingen voor de dienst

Minimaal één keer per jaar is er een overleg met de moderamina van de vijf GB wijken. De bedoeling hiervan is dat we elkaar informeren omtrent de zaken die actueel zijn, zoals nu de herstructurering. Maar ook dat we als GB wijken zoveel mogelijk de liturgie en de gang van zaken rondom de Eredienst op één lijn houden. In het laatste overleg is besloten dat alle GB wijken op de Christelijke feestdagen voor de aanvang van de ochtenddienst enkele liederen zingen die betrekking hebben op het betreffende Heilsfeit. In navolging op dit besluit zal in onze dienst van aanstaande zondag enkele Pinksterliederen worden gezonden. Na het zingen van de liederen zal de dienst beginnen.

Bijbeluur in de Duinrand

Omdat dit kerkblad voor twee weken is, melden we nu het bijbeluur van D.V. 7 juni 15:00 in de Duinrand. Een uur samen met de Bijbel open, samen rondom het Woord. We wensen Ds. Guijt en u die dit Bijbeluur bezoekt een gezegend samenzijn.

Grenzeloos verliefd

Bij grenzeloos verliefd denken wij aan mannen en vrouwen die emigreren naar hun liefde in het buitenland. Ze volgen hun hart, laten alles achter, gaan de grens over in het vreemde land en daar moeten ze leren leven in een heel andere cultuur. Deze grenzeloze verliefdheid heeft een beperkte scope. Er worden hooguit een paar landsgrenzen overschreden. Pinksteren is het feest van de Gods grenzeloze liefde. Niet een paar grenzen, nee, u kent vast het rijtje van namen van landen; Parthen, Meden, Elamieten enzovoort. Anno 2023 is er geen land op deze wereld te noemen die het Evangelie niet in eigen taal heeft gehoord. Er is geen grens geweest die de uitbreiding van het Evangelie heeft kunnen tegenhouden, zelfs niet de hermetisch gesloten grens van Noord Korea. Deze Pinkster-editie van het kerkblad heeft een centraal thema: ‘De Geest doorbreekt grenzen’. De Heilige Geest schakelt mensen in om het Evangelie daar te brengen, waar mensen wonen die geheel onbekend zijn met de naam Heere Jezus Christus. In dit verband denken we aan de katwijkse zendeling ds.Gerrit Kuijt (overleden 20 augustus 2000). Een katwijkse jongen die reeds op jonge leeftijd door God geroepen werd om het Evangelie te brengen in gebieden waar deze Blijde boodschap nog nooit gehoord is. In 1962 vertrok de negenentwintig jarige ds. Gerrit Kuijt, in opdracht van de Gereformeerde Gemeenten, naar Irian Jaya (toen nog Nederlands Nieuw-Guinea) Daar, ver in de ontoegankelijke oerwouden en temidden van vele gevaren en tegenwerkingen, heeft hij het Evangelie mogen verkondigen. Er waren daarbij soms levensbedreigende omstandigheden, waarbij vooral gedacht kan worden aan het uitmoorden van de zendingspost in Nipsan in 1974. Ook bekend is de aanslag op het leven van ds. Gerrit Kuijt en zijn vrouw Miep Kuijt-Bos;

Op een dag komt één van de dorpelingen bij de dominee. ‘Tuan Kuijt! Hier een varkentje. Het kost weinig. U mag het hebben. Slacht het maar en eet het op, samen met uw vrouw.’ Verbaasd kijkt Kuijt de ‘gulle gever’ aan. Een varken is een kostbaar bezit. Waarom geeft die man dat zomaar aan hem? Het beest spartelt wat, maar dominee Kuijt houdt het stevig in zijn handen. ‘Dat is een mooi beestje om te mesten. Daarna zullen we het samen opeten, goed?’ ‘O nee, tuan, u moet het nú doden en eten.’ Maar de dominee besluit dat het varkentje eerst nog een poosje vetgemest moet worden. Pas later komt Kuijt erachter wat er aan de hand was. Het varkentje heeft een slang gegeten. Als ze het beest direct hadden geslacht, zouden de dominee en zijn vrouw gestorven zijn. De Heere heeft hen gespaard! De satan zet wel zijn vallen en strikken, maar steeds redt de Heere hen daaruit!

Ds. Gerrit Kuijt was uitermate geschikt voor pionierswerk in de zending. De Heere heeft die arbeid willen zegenen. Dertig jaar heeft hij Irian Jaya werkzaam mogen zijn. Zeker zes zendingsposten zijn gesticht.

Ds. Gerrit Kuijt preekte bij zijn intrede als zendingspredikant in 1962 uit Lukas 1:37: „Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Dit heeft de Heere waargemaakt. In de oerwouden van Irian Jaya zijn tot de dag van vandaag christelijke gemeenten waar nu zondag aan zondag het Evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt.

Tenslotte

De tijd schrijdt voort. De feestdagen van het kerkelijk jaar 2023 liggen na Pinksteren achter ons. De grote vraag is:”wat heeft het ons gebracht?” In de maand juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Zijn wij door deze Geest met elkaar als lidmaten van één lichaam in broederlijke en zusterlijke liefde verbonden, zoals de apostel zegt: Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Deze eenheid – die ook zichtbaar wordt in de vele geperste druiven die tot één wijn worden – zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzen? Dit is het nieuwe leven, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Dat dit in onze gemeente mag worden gevonden en ervaren, is ons gebed.

We wensen ds. Jongeneel Gods nabijheid toe als uiterlijk 3 juni een beslissing inzake het beroep moet worden genomen. De kerkenraad groet u en wenst u gezegende Pinksterdagen.

Scriba C.Honders

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter