Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2023-11 Publicatiedatum: 13 maart 2023

Meeleven

Verschillende zieken kregen behandelingen. Het is altijd weer spannend tegen de tijd dat scans worden gemaakt en uitslagen ontvangen. Ook als we onze hoop hebben leren stellen op de Heere, verwarren deze momenten ons. We zijn immers ook geliefden en we hebben geliefden. We zijn mensen onderweg, maar hebben een roeping voor dit leven. In onze gedachten en ervaringen kan dit botsen. Vroeger sprak men wel van stervensgenade. En wijze mensen spraken er dan van dat de Heere Zijn genade altijd schenkt als we die nodig hebben.  Dagelijks zijn we aangewezen op Gods genade. Voor ons leven. Voor de dingen van iedere dag. Zondagavond sprak ds. van Duijvenbode over: Geef ieder het zijne. En hier ligt ook de weg waarlangs onze voet kan gaan. Als we de Heere ons vertrouwen geven, dan maakt Hij het goed!

Dag des Heeren

Zondagmorgen heeft onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. Ik sprak aan het begin van de dienst misschien wat cryptische woorden over de lezing uit het Johannesevangelie. Maar de reden daarvoor ligt in de Doopsbediening van aanstaande zondag. Dan zal de tekst uit Johannes 12 zijn. De kleine Romee mag de Heilige Doop ontvangen. Haar leven is teer en kwetsbaar. We bidden de ouders Lenny en Maarten Gods onmisbare zegen toe.

Heel Hoornes zingt

SAMEN ZINGEN WE LIEDEREN VAN PASSIE EN PASEN IN DE PNIËLKERK
DATUM : DV. DONDERDAG 16 MAART
TIJD : 19.00 – 20.00 UUR

★ Medewerking wordt verleend door het koor De Bovenstem en ds. J. Geene.
★ Na het zingen is er een moment voor elkaar. Hier wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en voor de jongeren is er uiteraard ook een frisje.

U wordt allen van harte uitgenodigd!

Lidmatenkringen

Donderdag 23 maart hopen we weer bijeen te komen. Het zal niet meer lukken alle hoofdstukjes die ons nog resten in het boekje te lezen. Voor de laatste kring van dit seizoen lezen we hoofdstuk 26: Jezus komt! Het Schriftgedeelte is 2 Petrus 3: 11- 18. Zoals gebruikelijk is er om 19.45 uur: koffie/thee. We beginnen 20.00 uur. Allemaal weer hartelijk welkom!

Belarus

Een eenvoudige kaart met een groet doet goed! We kunnen al langere tijd niet zoveel betekenen voor onze vrienden in Belarus. De ondersteuning van het evangelisatiewerk en van ander missionair werk in Belarus gaat gewoon door. Er zijn soms mogelijkheden om de ondersteuning aan de andere kant van de grens te krijgen. Maar door een kaartje te sturen kunnen we de broeders en zusters in de gemeenten bemoedigen in deze voor hen zo moeilijke tijd. Als u de berichtgeving volgt via de media, dan hoorde u van gevangenisstraffen bij verstek opgelegd aan oppositieleiders. Ze zijn nu gedwongen in het buitenland te blijven. U hoorde ook van verscherpte wetgeving die er toe moet leiden dat de oppositie de mond wordt gesnoerd. Er wordt nu zelfs gedreigd met de doodstraf. Onze broeders en zusters van de Baptistengemeenten staan op het standpunt van een volstrekte scheiding tussen Kerk en Staat. En daarom bemoeien zij zich helemaal niet met de staat. In de hoop dat de staat hen dan ook met rust zal laten. Wanneer de staat zich toch met hen bemoeit trachten ze door protest zich daar tegen te verzetten. Maar hun verwachting ligt dan toch in de Heere. En ze ondernemen geen actie. Dit weerhield er de overheid niet van om bij tijde toch voorgangers te beboeten of gevangenisstraf op te leggen. Maar door de politieke strijd met de oppositie en de repressie tegen degenen die wel demonstreren en zich verzetten, is het voor de gemeenten relatief rustig. Als u op uw kaartje een groet zet, laat het daarom ook slechts een Bijbelwoord zijn. Iedere politieke uiting kan hen in problemen brengen.

Mag ik u allen oproepen aan onze actie deel te nemen. Het kost niet veel en heeft veel betekenis! Op deze wijze laat u weten aan hen te denken in uw gebeden. En zo zijn we rondom de troon van God aan elkaar verbonden! Op katwijkbelarus.nl vindt u de mogelijkheid om uw kaarten te bestellen.

Oase

Vrijdag 24 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten als vrienden op de club Oase. De eerste keer dachten we na over Elim, dat is een oase. Een plek in de woestijn waar water en voedsel is, een plaats om te rusten en op krachten te komen. Fijn dat we jaren lang lid mochten zijn van Elim. En fijn dat we daar jaren lang samen de Bijbel mochten lezen en zingen. Op de eerste avond lazen we uit Exodus 15. Daar vonden we dat Elim een Oase is. Zo hopen we elke keer iets van de Oase bij de Heere te ontvangen als we elkaar ontmoeten. De tweede keer lazen we in de Bijbel over Abram die op reis moest gaan van de Heere. Genesis 12 sloegen we op. We keken naar een stukje film van reizen uit het verleden. We dachten na over op reis gaan. Welke weg, waarheen en wat neem je mee? We keken naar elkaar als reisgenoten. We zagen ook vrienden, die de reis al voltooid hebben, en zoals Martijn zei: nu bij de Heere Jezus in de hemel zijn. En zo mogen we ook vandaag samen op weg. Er waren ook 2 nieuwe vrienden. Daar zijn we blij mee. Er kunnen er nog meer bij. Neem contact op met Gijs de Vreugd. (06-53522548). Volgende week vrijdag hopen we na te denken over wandelen met God. Dat is best moeilijk als je in een rolstoel zit en al heel lang niet hebt kunnen wandelen.  Wat zou dat nu betekenen? We luisteren naar de geschiedenis van de twee Emmaüsgangers. We hopen elkaar weer te ontmoeten. De ouders of begeleiders zijn welkom voor een kopje koffie om 19.30 uur. Dan kunnen we even praten over de voortgang.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg. We wensen u een gezegende zondag.
J. en G.A. Geene

 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter