Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2023-10 Publicatiedatum: 10 maart 2023

Dag des Heeren

Zo wordt in de Bijbel de zondag genoemd. Dat heeft alles te maken met de dag van de opstanding. De dag waarop Christus de overwinning op de dood behaalde. De dag waarop we in Zijn Naam bijeen mogen zijn. Vandaar dat we verwachting mogen hebben als we onder het Woord van God komen. Door het Woord van God komt de kracht van Christus openbaar. Mensen worden door de verkondiging van het Evangelie van dood levend gemaakt. Opgewekt! Daarom mogen we ook verwachting hebben voor de gemeente van Christus in deze tijd van secularisatie en kerkverlating. Waar het Woord verkondigd wordt wil de Heilige Geest de kracht van Christus in de levens van mensen brengen en hen een nieuw leven geven. Daar moeten we dus bij zijn!! En als u dan denkt aan al die mensen die afhaken of al afgehaakt zijn? Dan moet u juist daar zijn waar de gemeente samenkomt. Want en levende gemeente is een wervende gemeente. Afgelopen zondag had onze wijk na drie weken weer dienst. Nu gaan we al op naar de vierde lijdenszondag. Onze wijk heeft dan dienst in de Oude kerk.

Zesjaarlijkse stemming

Deze wordt gehouden op woensdag 15 maart 19.00 uur in de Pniëlkerk.
In de vorige kerkbode schreef de scriba van de A.K. Op grond van de kerkorde, Ordinantie 3.6.3, hebben de leden van de wijkgemeente de wijkkerkenraad gemachtigd om voor elke vacature dubbeltallen op te stellen. Deze machtiging is voor de duur van zes jaar en wordt ook wel de zes jaarlijkse stemming genoemd. De laatste keer dat de gemeente deze machtiging heeft gegeven was in 2017 dus zal er dit jaar opnieuw een stemming gehouden moeten worden.

Mede vanwege de aanstaande verkiezing van ambtsdragers is het van belang om op korte termijn deze zes jaarlijkse stemming te organiseren en de gemeenteleden te vragen om, conform de plaatselijke regeling, de kerkenraad wederom te machtigen tot het stellen van dubbeltallen.

De kerkenraad van de wijkgemeente Pniël roept belijdende leden van de wijkgemeente op om 15 maart aan deze stemming deel te nemen!

Heel Hoornes zingt

SAMEN ZINGEN WE LIEDEREN VAN PASSIE EN PASEN IN DE PNIËLKERK
DATUM : DV. DONDERDAG 16 MAART
TIJD : 19.00 – 20.00 UUR

★ Medewerking wordt verleend door het koor De Bovenstem en ds. J. Geene.
★ Na het zingen is er een moment voor elkaar. Hier wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en voor de jongeren is er uiteraard ook een frisje.

U wordt allen van harte uitgenodigd!

Broodmaaltijd

Voorafgaande aan “HEEL HOORNES ZINGT” is er een samenkomst voor onze ouderen met een eenvoudige broodmaaltijd. Aanvang 17.00 uur. Voor deze samenkomst worden van harte uitgenodigd: Alle ouderen in de Pniëlwijk en zij die met de wijk meeleven. Een ieder die het fijn vindt om weer eens een maaltijd met anderen samen te gebruiken. Inloop van 16.45 tot 17.00. Na de broodmaaltijd gaan we gezamenlijk naar de kerkzaal voor Heel Hoornes zingt. Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd, dan vragen wij u dit voor D.V. 11 maart te laten weten bij de diaken van de wijk. Het telefoonnummer is: 071-4028509. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dit bij uw aanmelding opgeven. Hartelijk welkom!

Wijzigingen in het wijkrooster

Omdat we hebben besloten weer een keer “Heel Hoornes zingt” te houden vervalt de wijkmiddag van 21 maart en de wijkavond van 23 maart. De Lidmatenkring van 16 maart is verzet naar D.V. 23 maart.

Tenslotte

Achter in de kerkbode vindt u twee mogelijkheden om kaarten te bestellen om elkaar en anderen een gezegend pasfeest te wensen. Hartelijk aanbevolen! U doet er goed mee en allerlei opzichten. Niet in de laatste plaats door het werk van onze werkgroep Charité in Belarus te ondersteunen.

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg. We wensen u een gezegende zondag.

J. en G.A. Geene

 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter