Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad

De Pniëlkerkenraad is, indien voltallig, samengesteld uit een predikant, elf ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen. Zij vergadert  circa zeven keer per jaar. De taak van de kerkenraad is:

  • de herderlijke zorg van de gemeente
  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden
  • de zorg voor de catechese en het afnemen van de geloofsbelijdenis
  • alle overige zaken die, naar de orde van de kerk, behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad (denk aan het diaconaat en het instandhouden van de zondagse erediensten).

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de gehele kerkenraad (Let op: bij gebruik van smartphone uw scherm draaien).

Wijkindeling

De Pniëlwijk is ingedeeld in 8 verschillende wijkteams. In onderstaande tabel is deze indeling weergegeven. Onder de tabel is ook een grafische weergave gemaakt van de indeling (Let op: bij gebruik van smartphone uw scherm draaien). 

Hieronder kan op een wijkteam (kleur) worden geklikt om te zien welke straten daarbij horen. Daarnaast is daar ook de (contact)informatie te vinden over de ouderlingen, bezoekbroeders, diakenen en bezoekdames per wijkteam.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
C.J. Honders
T 06 1184 4203
E-mail scriba

CONTACTPERSOON DIACONIE
H. van der Meij
T 06 143 123 92
E-mail diaconie

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter