Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad

De Pniëlkerkenraad is samengesteld uit 1 predikant, 12 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Zij vergaderen 1 keer per maand. De taak van de kerkenraad is:

de herderlijke zorg van de gemeente
het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden
de zorg voor de catechese en het afnemen van de geloofsbelijdenis
alle overige zaken die, naar de orde van de kerk, behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad.

Berichtgeving

Het komt vaak genoeg voor dat de predikant of één van de ouderlingen niet op de hoogte worden gesteld als een familielid of naaste bekende opgenomen is in het ziekenhuis. De kerkenraad vraagt wijkbewoners daarom om oplettend te zijn ten aanzien van het melden van een ziekenhuisopname. Meestal horen we achteraf dat er geen bezoek in het ziekenhuis is geweest. De kerkenraad vraagt u daarom hier a.u.b. op te letten.

Contact

Predikant
ds. J. Geene
Melkweg 43
T 071-4033898
Email predikant

Scriba
K.J. Bregman
T 06-20214559
Email scriba

Hebreeen 13:1-3

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter