Home / Contact
Agenda / Nieuws

De catechisaties worden door onze wijkpredikant in de zalen van de Pniëlkerk gegeven.

Alle jongeren zijn van harte welkom op dinsdagavond, en wel op de volgende tijden:

  • 18.30 - 19.15 uur: jongeren van 12 tot en met 15 jaar
  • 19.30 - 20.15 uur: jongeren van 16 jaar en ouder
  • 19 jaar e.o. graag contact opnemen met de dominee
  • 20.30 - 21.15 uur: belijdeniscatechisatie (eventueel andere avond)

Mochten de groepen te groot worden dan komt er een andere indeling.

Ben je nog geen 12 jaar, maar ga je met de kerst van de zondagschool af en je vind het nu al fijn om te komen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Het kan best zijn dat je nog op de basisschool zit, maar dat geeft niets. 

We lezen samen uit de Bijbel en leren aan de hand van de belijdenis van onze Kerk de hoofdpunten van het Christelijk geloof kennen.

Belijdeniscatechisatie 

Begin oktober zullen de catechisaties weer beginnen en ook de belijdeniscatechisatie. Jongeren en ouderen die er nog niet toe kwamen worden uitgenodigd om mee te doen. Misschien loop je er al een poosje over na te denken. Je werd onder de prediking getrokken en de vraag kwam boven: Wil ik ook het geloof belijden. Je was aanwezig in de dienst waar het Heilig Avondmaal werd gevierd en ervoer de trekkracht van de woorden van de Heere Jezus: Kom, want alle dingen zijn gereed. Ja, op wat voor manieren kan een mens niet allemaal geroepen worden? De Heilige Geest schrijft de weg van het geloof in de harten van mensen en die wegen zijn soms heel verschillend. Maar het kan ook zo maar zijn dat je er nu ineens over na denkt, nu je dit leest of te lezen krijgt. En dat je er de komende tijd over doordenkt. En dan wil je er misschien eerst nog eens over praten. Maak een afspraak, als je er met mij over wil praten. Maar natuurlijk kun je er ook over spreken met je man of vrouw, je vriend of vriendin en vergeet je ouders niet. Laten we er over spreken met elkaar, wat het betekent christen te zijn. Ja nog juister, wat een belijdend christen is. Op de catechisatie willen we samen over deze vragen nadenken en elkaar bij de hand nemen onderweg naar de openbare belijdenis van het geloof. Praktisch. Dinsdagavond 9 uur staat er voor gereserveerd. Maar het is de afgelopen jaren nog niet zo heel veel  voorgekomen dat het ook die avond werd. Daar kunnen we met elkaar over spreken. Wanneer het past in de agenda is veel mogelijk. Als het niet anders kan zelfs op het eind van de zaterdagmiddag. We hebben immers allemaal een heel druk leven. Misschien moet je de voetbaltraining er wel voor verzetten, maar je kunt niet je baan verzetten en dan zoeken we naar een mogelijkheid. Ik kreeg al een aanmelding binnen en hoorde een ouderling over een gesprek. Mar er zijn er vast meer. Schroom niet en bel of mail me. Dan kunnen we afspreken en plannen.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
C.J. Honders
T 06 1184 4203
E-mail scriba

CONTACTPERSOON DIACONIE
H. van der Meij
T 06 143 123 92
E-mail diaconie

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter