Home / Contact
Agenda / Nieuws

Welkom bij de Evangelisatiecommissie Katwijk aan Zee

Wij zijn onderdeel van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. De commissie heeft twee afdelingen. Als eerste is er de Zomeravondzangcommissie en daarnaast is er de Campingcommissie.

Voorzitter: Ds. Jan Geene (ds.j.geene@gmail.com)
Secretaris: Maart Varkevisser (maartenjacomine@gmail.com)

Zomeravondzangcommissie

Voorzitter: Floris Ruwaard, (fruwaard@casema.nl)

Deze commissie verzorgt al sinds 1969 de zangavonden in de zomerop de woensdagavonden in de maanden juni, juli en augustus.

Behalve de zomeravondzang organiseert deze commissie ook een zangavond ter herdenking van de Kerkhervorming en de kerstsamenkomst. Deze zangavonden waar tot Lof van de Here word gezongen, worden sinds jaar en dag druk bezocht.

Campingcommissie

Voorzitter: Atie van der Plas (Coordinator@evancomkatwijk.nl)

Al sinds 1959 organiseert de​ campingcommissie het evangelisatiewerk op de beide campings van Katwijk aan Zee. Jongeren vanuit het hele land komen in de zomermaanden naar Katwijk om allerlei activiteiten voor de campinggasten te organiseren. Met deze activiteiten wordt het evangelie heel dicht bij de campinggasten gebracht, van jong tot ouder.

Voor het dabarwerk, zoals we de campingevangelisatie noemen, werken we samen met IZB. Ze zijn de missionaire organisatie binnen de PKN die kerkraden en gemeenten terzijde staat bij missionair werk. Jongeren kunnen zich opgeven voor Dabar via www.IZB.nl.

Wat doen de Dabaristen? Ze wonen twee weken op de campings. Overdag richten ze zich op de kinderen en jongeren met tal van activiteiten. Veel kinderen hebben nog nooit van de liefde van God gehoord. In de avond is er de avondsluiting voor de volwassenen. Daarin wordt uit Gods woord gelezen, worden er verhalen gedeeld en wordt er gezongen. Ten slotte is er elke zondag een campingdienst met een dominee of spreker.

Financieel steunen van het campingwerk kan op NL21 RABO 0337 4211 61 ter name van Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

Bezoek ook onze website: www.evancomkatwijk.nl. Daar vind u onder andere het rooster voor de Zomeravondzang en de campingdiensten. Ook op Facebook zijn we actief via: facebook.com/DabarKatwijkAanZee . Like onze pagina en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten.

Navigatie

Evangelisatie commissie Katwijk a/z

Lucas 15:7

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter