Home / Contact
Agenda / Nieuws

Het College van Diakenen heeft een deel van zijn taken toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde commissies. De hieronder genoemde commissies geven een advies aan het college van diakenen. Het college legt deze adviezen voor aan de algemene vergadering. Na instemming van de algemene vergadering neemt het college een definitief besluit.

Commissie B (beheer vermogen) 

De commissie B adviseert de penningmeester bij de financiële aangelegenheden van de diaconie.

Commissie E (externe steunaanvragen)

De commissie E behandelt de externe steunaanvragen .Organisaties of personen (vanuit onze hervormde gemeente) die wereldwijd hulp bieden aan mensen in nood , kunnen aankloppen voor financiële steun .Deze aanvragen worden door de commissie beoordeeld of er werkelijke ondersteuning nodig is en of dit binnen het beleid van de diaconie past .

Aanvragen kunnen worden gericht aan de secrataris van de diaconie.

Commissie G

De commissie G houdt zich in het bijzonder bezig met al het diaconale werk onder gehandicapten, zieken, verslaafden, bejaarden (ex) gevangenen en vluchtelingen.

De commissie G bestaat uit tien diakenen. Eén diaken uit elke wijkgemeente van onze Hervormde Gemeente is afgevaardigd naar de commissie. Natuurlijk kan de commissie al het werk niet alleen uitvoeren en worden om de doelstellingen te realiseren contacten onderhouden met o.a. de onderstaande stichtingen en/of verenigingen: 

  • Plaatselijke oudervereniging Philadelphia, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking, hun ouders en familie.
  • Stichting de Brug, de bekende stichting die zich bezighoudt met verslavingszorg.
  • Interkerkelijke commissie voor doven, die o.a. elke zondag een kerkdienst beleggen voor de dove gemeenteleden.
  • Haspadie, vrijwilligersorganisatie die aanvullende of vervangende hulp biedt aan een ieder die dat nodig heeft.
  • Jeugdclub Elim, die elke week een clubavond en 1 x per jaar een vakantieweek houden voor kinderen met een lichamelijke/verstandelijke beperking.
  • F.D. Roosevelthuis, waar eens per jaar een vakantieweek georganiseerd wordt voor gemeenteleden met een lichamelijke beperking.

Voor de weduwen en weduwnaren wordt een keer per jaar de zogenaamde weduwen- en weduwnaarsmiddag verzorgd, om ook op deze manier om te zien naar onze naaste gemeenteleden die korte of langere tijd geleden hun echtgenoot hebben verloren. 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben of heeft u weet van situaties waar hulp geboden moet worden of waarvan u denkt dat de commissie iets mee zou kunnen doen? Neem dan contact op met de secretaris van de diaconie.

Commissie I (interne steunaanvragen)

De commissie I verleent hulp rechtstreeks aan particulieren,  die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld: Werkeloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, alcohol- of drugsverslaving etc. Doormiddel van een diaconaal huisbezoek wordt geprobeerd de aard en de omvang van de nood te achterhalen. De behandeling hiervan vindt onder strikte geheimhouding plaats door slechts enkele diakenen. 

U kunt contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de commissie, of een diaken in uw Wijkgemeente  (zie kerkblad)

Voorzitter: S. Duindam, Melkweg 116               
tel: 0714026464                                             
e-mail: iduindam@live.nl

Commissie P (Public Relations)

De commissie P heeft tot taak bekendheid te geven aan het werk van de diaconie en de door haar ondersteunde instanties. Onder andere verzorgt deze commissie publicaties van diaconale werkzaamheden in de kerkbode en op de website.

E-mail pr.diaconie@hervormdkatwijk.nl

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter