Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wist u dat....

1. Rechthebbende

De rechthebbende is degene op wiens naam de grafrechten staan. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf, het onderhoud van het monument en de kosten van het graf. Dit zijn de grafrechten en de kosten van het jaarlijks algemeen onderhoud van de begraafplaats. Hij/zij is de enige die mag bepalen wie in het graf begraven mag worden.

2. Grafrechten en verlengingen

Het is een misverstand als gedacht wordt dat je een graf “koopt”. Je wordt als rechthebbende nooit eigenaar van een graf, je verkrijgt uitsluitend de grafrechten voor een bepaalde periode. Bij een eerste uitgifte van een graf beslaan de grafrechten een periode van 30 jaar. Daarna kan er telkens weer verlengd worden voor een periode van 10 of 15 jaar. Als aan het eind van de periode de grafrechten door de rechthebbende niet meer verlengd worden, vervalt het graf aan de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en kan zij besluiten tot ruiming over te gaan. 

3. Aansprakelijkheid voor het graf met daarop het monument en de grafbedekking
De rechthebbende draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het graf. De beheerder van de begraafplaats aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.   

4. Doorgeven verhuismutaties
Het is voor ons van groot belang dat wij u als rechthebbende altijd kunnen benaderen voor zaken rond het graf zoals de facturatie van de kosten en het versturen van de nieuwsbrief. Het komt regelmatig voor dat we verhuismutaties niet doorkrijgen en we daardoor geen contact meer kunnen krijgen met de rechthebbende. Als er geen contact mogelijk is wordt het graf gepubliceerd en verzoeken wij aan de rechthebbende of de familie contact met ons op te nemen. Blijft dat contact uit, dan vervalt, op basis van de wet op de lijkbezorging, het graf aan de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en verliest de familie alle rechten. Geef daarom adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door.

5. Afkoop onderhoud
Het is mogelijk om het jaarlijks onderhoud in één keer voor 10 of 15 jaar af te kopen. Op het Kerkelijk Bureau (071-4012380) kunt u meer informatie over het afkopen krijgen.

6. Automatische incasso voor het jaarlijks onderhoud
Wij stellen het zeer op prijs als u ons wilt machtigen om het bedrag van het jaarlijks onderhoud van uw bankrekening te mogen afschrijven. Dat bespaart ons veel administratief werk en u hoeft nooit meer na te denken of u de factuur al betaald hebt. 

7. Bijenkasten
Op de begraafplaats Duinrust zijn 2 nieuwe plekken gecreëerd om bijenkasten te plaatsen, in totaal zijn er nu 3 plekken op Duinrust. Ook op de Oude Begraafplaats is een plek gecreëerd voor bijenkasten.
Vanaf 2018 stonden er bijenkasten op de begraafplaats Duinrust, dit bleek een groot succes te zijn, de bijen deden het heel goed waardoor de vraag van de imker kwam om nog wat plekken te creëren.
De commissie begraafplaatsen heeft daar positief op geantwoord.
Het aantal bijen in Nederland is flink afgenomen en dat is een slechte ontwikkeling, vandaar dat wij hopen zo een bijdrage te leveren aan een betere bijenstand.


 
Wand waar achter bijenkasten staan

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter