Home / Contact
Agenda / Nieuws

Mannenvereniging Johannes Bogerman

De avonden staan onder leiding van de voorzitter, Drs. T.C. Guijt, of (bij verhindering) de 2e voorzitter br. H.J.M. Perdok. Op deze avonden staat het onderzoek van Gods Woord centraal. Eén van de leden houdt een inleiding naar aanleiding van een gekozen schriftgedeelte of een vrij onderwerp. De keuze van de onderwerpen is vrij. Na de pauze vindt de vraagbespreking plaats. Hierbij wordt op een open wijze een nabespreking van de inleiding gehouden. 

Het is een verrijkende ervaring om op deze wijze het Woord van God te onderzoeken. Dat Woord maakt ons wijs tot zaligheid. Het zijn de Schriften die van Christus getuigen. Daarom is het zo goed om in broederlijke verbondendenheid met dat Woord bezig te zijn. 

Het is mogelijk om vanaf dit seizoen de meeste inleidingen die gehouden zijn terug te lezen. Navigeer hiervoor in de agenda naar de betreffende verenigingsavond , waarna de inleiding geopend of gedownload kan worden. 

Onze mannenvereniging is aangesloten bij de landelijke Hervormde Mannenbond. 

Geschiedenis

De mannenvereniging Johannes Bogerman is opgericht in 1987. De oprichtingsvergadering vond plaats op 12 oktober 1987 in de Pniëlkerk. Op deze vergadering werd Ds. H. Visser gekozen tot voorzitter, welke functie hij tot aan zijn vertrek uit Katwijk, in 2002 heeft vervuld. De laatste vergadering onder zijn leiding was op 9 september 2002. 

Hierna nam Ds. A. Beens het stokje over. Als gevolg van zijn ziekte was hij helaas niet altijd in de gelegenheid om de verenigingsavonden te leiden. Gedurende het seizoen 2003/2004 werd 1 vergadering per maand geleid door Ds. J. Geene, de voozitter van M.V. Calvijn. 

Aan het begin van het seizoen 2005/2006 moet de vereniging opnieuw op zoek naar een nieuwe voorzitter in verband met het vertrek van Ds. A. Beens naar Barneveld. Op de eerste vergaderavond van 2006, op 9 januari, k0n de vergadering haar nieuwe voorzitter in de persoon van Ds. D.J. van Eckeveld begroeten.

Op maandag 14 april 2014 hebben we afscheid genomen van Ds. D.J. van Eckeveld als voorzitter van onze mannenvereniging, dit in verband met het emiritaat. Dit hield dus in dat we weer op zoek moesten naar een nieuwe voorzitter. Op haar eerste vergadering van 8 september 2014 mocht de vereniging Dr. A.J. Kunz verwelkomen als haar nieuwe voorzitter.

Met ingang van september 2015 kent onze vereniging een co-voorzitter n.l. Ds. C.H. Hogendoorn, hij zal bij afwezigheid van Dr. A. J. Kunz de verenigingsavond voorzitten. 

Met ingang van het seizoen 2016 - 2017 geeft Dr. A.J. Kunz aan dat hij door zijn werkzaamheden voor het Driestar College, niet meer de mogelijkheid ziet onze vereniging voor te zitten. Door ziekte van Ds. C.H. Hogendoorn, die hierdoor zijn co-voorzitterschap teruggeeft, zijn we genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe  voorzitter. Deze hebben we gevonden in de persoon van Drs. T.C. Guijt, die als emeritus predikant weer op Katwijk is komen wonen.

Efeziers 6:13-17

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter