Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zes jaarlijkse stemming Publicatiedatum: 01 maart 2023

Zes jaarlijkse stemming

Bijgaand bericht van de Algemene Kerkenraad trof u aan in het kerkblad van 24 februari 2023 – nr. 8:

 Zes jaarlijkse stemming

Op grond van de kerkorde, Ordinantie 3.6.3, hebben de leden van de wijkgemeente de wijkkerkenraad gemachtigd om voor elke vacature dubbeltallen op te stellen. Deze machtiging is voor de duur van zes jaar en wordt ook wel de zes jaarlijkse stemming genoemd. De laatste keer dat de gemeente deze machtiging heeft gegeven was in 2017 dus zal er dit jaar opnieuw een stemming gehouden moeten worden. De wijkkerkenraden zullen dan ook binnenkort een vergadering beleggen waarin de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente de gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen. Mede vanwege de aanstaande verkiezing van ambtsdragers is het van belang om op korte termijn deze zes jaarlijkse stemming te organiseren en de gemeenteleden te vragen om, conform de plaatselijke regeling, de kerkenraad wederom te machtigen tot het stellen van dubbeltallen. In de week van D.V. 13 tot 17 maart zal de stemming gehouden worden. Meer informatie over tijd en plaats zal worden gepubliceerd in de kerkbode van volgende week. Namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

 
Voor de wijkgemeente Sion zal deze zes jaarlijkse stemming plaatsvinden op DV donderdag 16 maart a.s. in Het Anker, zaal Eb en Vloed. De stemming begint stipt om 19.30 uur. 

 Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Sion

Bram Barnhoorn  (scriba)

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter