Home / Contact
Agenda / Nieuws

Presentje jongeren 05 januari 2021

Presentje jongeren

Niet alleen onze ouderen beleven moeilijke tijden, ook onze jongeren. Terwijl ze zelf door corona veel minder gevaar lopen, moeten ze zich veel dingen ontzeggen en dat valt niet altijd mee. Gelukkig zien de meesten in dat ze dat offer moeten brengen voor anderen, hun ouders, hun opa en oma. Op initiatief van onze actieve catecheet Koos van Beelen hebben de jeugdouderlingen Bram Plokker en Sander Heemskerk met jeugddiaken Henk Ouwehand het plan opgepakt om de jongeren uit de Sionwijk (12-20 jaar en de catechisanten) een hart onder de riem te steken met een creatief nieuwjaarspakket. Ter bemoediging, ook van elkaar, is er een digitale omgeving (padlet.com) ingericht om zo op serieuze en ongetwijfeld ook op ludieke wijze contact met elkaar te houden. Padlet is een online platform, waar je tekst, plaatjes, muziek etc. met elkaar kunt delen, een soort grote collage, iedereen kan wat toevoegen of bekijken. De padlet is te vinden via website: padlet.com/koosvanbeelen/sion. 

Verder is aan de jongeren een presentje uitgedeeld en komt er een vervolg met een online bingo via Zoom op donderdag 14 januari om 19.30 uur. Een link hiervoor ontvang je na aanmelding op: koosvanbeelen@hotmail.com. Jongelui, doen! Onze kerkenraad steunt dit van harte en vindt het een hartverwarmend initiatief!

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter