Home / Contact
Agenda / Nieuws

Hand-out 21-01-2024 Publicatiedatum: 19 januari 2024

 

 

 

 Hand-out bij de preek over

 Heidelbergse Catechismus

 Zondag 7

 

 Zondag 21 januari 2024

 18.00 uur, Oude Kerk Katwijk aan Zee

 

 

Schriftlezing:

 

Hebreeën 10:28 t/m 11:13

 

 

Zondag 7

Vraag 20: Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn?

 

Antwoord: Nee, maar alleen degenen die in Hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen.

 

Vraag 21: Wat is een oprecht geloof?

 

Antwoord: Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus’ verdienste.

 

Vraag 22: Wat is dan voor een christen nodig te geloven?

 

Antwoord: Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. Dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren.

 

 

 

Voor de dienst – om erin te komen

 • Waar denkt u aan bij het woord geloven?
 • Wie uit de Bijbel is voor u echt een voorbeeld als het gaat om geloven?
 • De woorden bekering en geloof gaan in de Bijbel nogal eens hand in hand. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

 

In de dienst – om erbij te blijven

 

Voor de kinderen.

 

Bij de schriftlezing: In het Bijbelgedeelte dat we lezen komen heel veel namen voor. Kies er twee uit en schrijf in eigen woorden op wat zij gedaan hebben ‘door het geloof’.

 

-  ………………………………………………………………………

 

- ………………………………………………………………………

 

Bij de preek: Als je goed luistert tijdens de preek, dan kun je de antwoorden op de volgende vragen vinden. Doe je mee?

 

 1. Geloven in God is  __  __  __  __ maar ook  __  __  __ __  __

 

 1. Waarom is het zo belangrijk om in God te geloven?

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

 1. Als je in het water bent gevallen en iemand gooit een reddingsboei naar je toe. Dan moet je deze reddingsboei

 

………………………..

 

Wat heeft dat met geloven te maken?

 

………………………………………………………………………

 1. Hoe kun je God beter leren kennen?

 

………………………………………………………………………

 

 1. Welk woord (van 5 letters) zit verstopt in het woord ‘vertrouwen’?

 

………………………………………………………………………

 

 1. Wie zorgt ervoor dat je het Woord van God gelooft?

 

Kies uit: de Vader, de Zoon of de Heilige Geest

 

 

Thema: Sola fide (alleen door het geloof)

 

Inleiding

Vraaggesprek

Zondag 1 t/m 6

 

1. Waarom is geloven noodzakelijk?

Via Adam schuldig, via Christus gered!? (Rom. 5, 6)

Geloven is mooi. Maar dat is niet het enige.(Hebr. 10:29-31,38, 11:6)

Voorbeeld reddingsboei

Door het geloof grijpen naar de gerechtigheid

Passief en actief (Joh. 1:17)

 

2. Wat is geloven?

Een bewijs van zaken (Hebr. 11:1)

Kennen (Ps. 78:6)

Kennen met het hart (Ps. 119:84 ber.)

Vertrouwen

....in de Heere Jezus (Rom. 8:32)

3. Hoe doe je dat: geloven?

De Heilige Geest werkt het (Rom. 10:17)

Het wordt je aangereikt (Ef. 2:8)

De Geest werkt in en door ons heen

Twijfels

Na de dienst – om vast te houden

 • Wat vindt u moeilijk aan geloven?
 • Wat zijn de zegeningen die het geloof brengt?
 • Waarom is kennis belangrijk? Wat doet u om kennis te vergroten?
 • Geloven zonder twijfelen. Kan dat? Wat helpt tegen twijfel?
 • Lees Matth. 15:21-28 en Luk. 7:1-10. Wat leert u uit deze passages over het geloof?
 • Hoe kun je zeker zijn van het geloof? Hebt u geloofszekerheid?

 

 

Om verder te lezen

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 en 24

Dordtse leerregels H1 artikel 3 t/m 5, H2 artikel 5 t/m 7, H3/4 artikel 14, H5 artikel 10 t/m 13

Institutie van Calvijn boek 3, H2 paragraaf 1 t/m H3 paragraaf 4

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter