Home / Contact
Agenda / Nieuws

9-15 oktober 2020 05 oktober 2020

wijkbericht

Van zondag…
De Avondmaalsbediening moest zondag helaas worden uitgesteld. Met pijn in het hart. Omdat er daarom ook geen dankzeggingspreek gehouden kon worden, maakte ik er een leerdienst van. Een leerdienst over de bijzondere plaats van het volk Israël in Gods heilsplan. En ook al zongen we niet in de Ichthuskerk, toch was het goed om samen te zijn. En ons verbonden te weten met hen die thuis de dienst meebeleefden. Waar ik zondag al bang voor was, bleek vandaag (maandag) waarheid te worden. Ook kerkdiensten krijgen weer te maken met ingrijpende beperkingen. Wat dat concreet voor onze gemeente betekent weet ik op dit moment nog niet. Hoe dan ook worden we ook als kerk diep beproefd. Laat het ons heel klein maken en omhoog doen zien: Heere, wees ons nog genadig!

Meeleven.
We leven mee met br. J. van Rijn. Hij moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. De zorgen zijn groot. We bidden of de Heere hem in zijn genade en trouw nabij wil zijn.
We denken ook aan andere zieken en rouwdragenden in en rond onze wijkgemeente. Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. (Psalm 33: 20)

55 jaar getrouw.
Op 4 oktober was het echtpaar Van Duijvenvoorde – van der Plas 55 jaar getrouwd. Zij mogen nu al zo lang samen zijn en hebben vreugde, verdriet en zorg met elkaar mogen delen. We danken de HEERE voor zijn trouw in hun leven en wensen hen, met allen die bij hen horen, nog goede jaren toe onder Gods zegen.

40 jaar getrouwd.
Op 8 oktober hopen Martin en Elly Kuijt – Schaap 40 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren onze diaken en zijn vrouw van harte met dit mooie jubileum. De HEERE heeft hen de jaren door voor en met elkaar bewaard en hen ook rijk gezegend. Hem komt daarom ook toe alle lof en eer!

Digitale wijkavonden.
Nu het fysiek samenkomen ook doordeweeks door de verspreiding van het virus steeds moeilijker wordt, hebben we als collega’s van de Bondswijken bedacht om de komende tijd met enige regelmaat en om beurten een wijkavond uit te zenden vanuit de Nieuwe Kerk. Op deze manier hopen we toch op een bepaalde manier vorm en inhoud te kunnen geven aan stukje toerusting en bezinning. Kijkt u ook mee? Deze donderdag is er een avond die verzorgd wordt door ds. Veerman.

Verantwoording.
Ontvangen via Hans van der Meij en Joël Haasnoot: 1x 20,- voor de wijkkas.
Via ds. Lugthart voor datzelfde doel 1x €10,-.
Allen hartelijk dank hiervoor.

…. tot zondag.
Zondagavond sta ik op het rooster voor de Pniëlkerk. Ik hoop dat de dienst doorgang zal kunnen vinden, maar niets is zeker meer in deze tijd.
We beginnen zondagavond weer bij zondag 1 van de Catechismus.
Hoe het zal gaan zondag weet ik dus nog niet. Maar heb het goed onder de bediening van het Woord.
Met hartelijke groet,
ds. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter