Home / Contact
Agenda / Nieuws

25-31 aug '23 Publicatiedatum: 21 augustus 2023

wijkbericht

Van zondag… 
We mochten weer van het heerlijk evangelie horen. Wat is onze God toch een geduldig en genadig God. Elke week weer klinkt Zijn Roepstem. Het is toch bijna onmogelijk om Zijn lokroep te weerstaan.

Tot zondag… 
aanstaande zondag is onze wijk uit geroosterd. Gelukkig zijn er nog heel wat mogelijkheden overgebleven.

Giften..  
Via ds. Van der Plas mochten we 2x 10 euro voor de wijkkas ontvangen. Geefsters of gevers hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
Wij denken naast Coby van Duijn ook aan broeder Jaap Hoek. Ook hij is ernstig ziek en krijgt immuuntherapie. Bid u met ons mee voor deze broeder en zuster?
Daarnaast bidden we ook voor alle zieken en nooddruftige, wel of niet bekend.

Vakantie.
Die zit er voor de meeste mensen alweer op. De lagere scholen in onze regio zijn deze week weer begonnen en langzaam komen we weer in ons dagelijkse ritme terecht. Ook onze sriba is weer terug en zal voor de nog resterende weken voor de oude geografische Maranatha wijk de lopende zaken nog afwerken.

 

Kerkenraad
In de week van 6 september zal de aanpassing plaats gaan vinden van 10 naar 8 wijken. Zoals u reeds eerder hebt kunnen lezen betekent dat voor de Maranatha wijk dat ze een stuk groter gaat worden. Daarnaast zullen vele broeders ons verlaten door vooral de einddatum van periode. Dat gold ook voor broeders uit de Pnielwijk en de overblijvende broeders van beide wijken hebben met elkaar besloten om samen verder te gaan. In een gemeenschappelijk overleg is een commissie benoemd die van alles en nog wat moest gaan regelen. Zij broeden denk ik in stilte voort. Let u dus vooral in de komende tijd goed op wat er zoal te melden is. Nog steeds is voor het afscheid en de bevestiging van de ( oud ) Maranatha broeders de datum 10 september actueel.

Beroepingswerk.
Er hebben intussen op velerlei terreinen gesprekken plaatsgevonden om tot een verklaring te komen vanuit de landelijke kerk. Het ziet er nu naar uit dat we hier op redelijk korte termijn uit gaan komen. Wij houden u aangesloten.

Tot slot.
Ook voor het kerkblad geldt dat de vakantie weer voorbij is. Vanaf deze week komt de vertrouwde kerkbode weer wekelijks in de bus.
De komende weken neemt broeder Meerkerk de pen weer op.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter