Home / Contact
Agenda / Nieuws

24-30 juni '22 Publicatiedatum: 23 juni 2022

wijkbericht

Van zondag…:
prof. Dr. J. Hoek was in ons midden, bediende het Woord en het Heilig Avondmaal. Een dienst met zichtbare tekenen van brood en wijn. We mochten door de verkondiging en aan de tafel versterkt worden. Woorden klonken uit het laatste Bijbelboek en de laatste bladzijde daarvan. Als bruidsgemeente van Christus mogen we de echo zijn van wat Hij heeft beloofd: “Ik kom!” En zo zeggen wij het, geleid door de Heilige Geest die het ons léért zeggen, na: “Kom HEERE Jezus!”

…tot zondag:
DV zondag 26 juni hoopt voor onze wijk voor te gaan ds. F.J.M. van Veldhuizen.
Gezegende dienst toegewenst!  

Meeleven:
deze week heb ik geen “specificatie” ontvangen van de actuele situatie van zieken in onze wijk. We hebben die echter ook niet persé nodig om voor de zieken te bidden. Vaak weten we wie het zijn omdat ze meer dan eens onder dit kopje worden genoemd.
Laten we bidden voor en met elkaar!

Jubileum:
het echtpaar Willem en Lisette Guijt hoopt DV zaterdag 25 juni 25 jaar getrouwd te zijn. Een bijzondere mijlpaal die ze samen met hun kinderen Janine, Lennart en Lukas (én kleinkind Fenna) mogen beleven. We wensen jullie van harte een prachtige dag toe waarin het hopelijk schitterend weer is, maar die hoe dan ook mag schitteren van Gods trouw!

CSFR:
vorige week schreven we over de examens. Als je geslaagd bent breekt er een nieuwe tijd aan…de studententijd. Prachtig als je op je vervolgopleiding, naast het studeren, ook als Christelijke studenten onderling betrokken kunt zijn op elkaar rondom Gods Woord. De CSFR is één van de oudste (niet te verwarren met ouderwetse) Christelijke studentenverenigingen. Ben je benieuwd? Kijk eens op www.csfr.nl.

Kerkenraad:
DV maandag 27 juni staat er weer een kerkenraadsvergadering gepland. Er valt weer genoeg te bespreken en te besluiten. Daar hebben we Gods wijsheid voor nodig. Wilt u ook deze vergadering meenemen in uw stille tijd?

Tot slot:
in het inmiddels befaamd veronderstelde stukje “uit de pastorie” van ds. Jongeneel lezen we over zijn persoonlijke situatie. Naast het werk voor de eigen wijk is hij ook onze consulent. “Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden” lezen we in Romeinen 12: 15 (SV). Broeder, wordt gesterkt in Zijn genade! We bidden onze herder en leraar Gods rust, wijsheid, kracht en zegen toe.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, David Stelma

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter