Home / Contact
Agenda / Nieuws

22-28 sept '23 Publicatiedatum: 23 september 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond was er voorzetting en dankzegging Heilig Avondmaal in de Pniëlkerk. Ds. Blenk ging ons voor vanuit Zacharia 3. Vers 1 en 2 vormden de kern. Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? We waren getuigen van een rechtszaak, een proces in de hemel. Jozua, de hogepriester van Israël, komend uit de ballingschap, stond in de beklaagdenbank. Satan was aanwezig als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM). Jozua wordt aangeklaagd door de satan. En… Jozua kan hier niets tegenin brengen. Hij weet dat de satan, de tegenstander, gelijk heeft. Zijn kleren zijn vuil en bevlekt door de zonden. Jozua’ s ongerechtigheid. Maar, let op, niet allen zijn ongerechtigheid maar tegelijkertijd mijn ongerechtigheid, want de hogepriester vertegenwoordigd het gehele volk. De rechtszaak lijkt voor Jozua verloren…Nochtans (heerlijk woordje in de Statenvertaling), God neemt het voor hem op. God spreekt Jozua (en u en mij) vrij. Hoe dan? Dan moeten we naar Genesis 15 vers 6. En hij (Abraham) geloofde in de Heere, en Die rekende hem dat tot rechtvaardigheid. We worden vrijgesproken door het geloof in onze Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Gerechtvaardigd als goddeloze! Niet te geloven…wat een genade!

Tot zondag…
Komende zondagochtend heeft onze wijk ’s ochtends dienst in de Ichtuskerk. Ds. G. M. (Thijs) van Meijeren mag ons (weer) voorgaan vanuit Gods Woord. We hopen u daar weer te ontmoeten!

Jubilea
Het echtpaar P.A. Stijger-van der Plas is op 20 september 55 jaar getrouwd. Wat een zegen en dankbaarheid wanneer je zo lang door God aan elkaar bent gegeven.

Ds. A.W. van der Plas
Ds. van der Plas liet van zich horen vanuit het verre Canada. Hij verbleef een aantal weken in dat prachtige land om daar de vakantie door te brengen samen met zijn vrouw. Wanneer u dit leest is hij waarschijnlijk al weer thuis. De dominee hoopte namelijk 21 september terug in Nederland te zijn en daarna zijn werk in onze wijk weer op te pakken.

Zieken
Mevr. Corrie de Vreugd kreeg na een val een gebroken heup. Inmiddels geopereerd en is ze aan het revalideren in Revitel. Het herstel vordert goed. Een dankzegging waard! We wensen haar en haar man Cees-Arie Gods nabijheid en kracht toe komende periode.
Mevr. van Dijk-van Duijvenboden ligt nog steeds in het Alrijne ziekenhuis waar ze revalideert na een beroerte. Ze wacht op opname in een verpleeghuis en hoopt op een plekje. Voorbede is gedaan.
Ook noemen we Mevr. Coby van Duijn die nog steeds onder behandeling is, en Dhr. Jaap Hoek,die ernstig ziek is.

Lidmatenkring
Ds. Westland is bereid gevonden om de lidmatenkring van onze wijk te gaan leiden komend seizoen. Ontzettend fijn dat hij dit werk wil oppakken in onze wijk ondanks al zijn werkzaamheden in de Morgensterwijk. Ds. Westland wil graag het boekje Drama, spanning en vernieuwing van ds. J.W. Verboom gaan behandelen. Het betreft een boekje met bijbelstudies over Nehemia. De startdatum is nog niet helder. Door de wijkreorganisatie volgt deze datum z.s.m.

Kerkenraad
We kijken als broeders terug op een goede en vruchtbare vergadering die we mochten hebben op maandagavond  11 september in het Maranthacentrum. De eerste echte gezamenlijk vergadering. Zorg en spanning hingen in de lucht. Tegelijkertijd was er ook de wil om samen te werken. Ds. Jongeneel leidde de vergadering op een tactvolle manier. Er werden een aantal knopen doorgehakt en er heerste steeds meer een sfeer van onderlinge verbondenheid. Taken werden verdeeld, commissies gevormd. Iedereen toonde bereidheid en welwillendheid. Ik moest denken aan psalm 133 vers 2, waar de dienst afgelopen zondagavond mee eindigde; Waar liefde woont, gebied de Heer den zegen. Een prachtig begin zo!

Hartelijke groet namens kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter