Home / Contact
Agenda / Nieuws

13-26 oktober '23 Publicatiedatum: 11 oktober 2023

wijkbericht

Van zondag…
Zondagavond in de Oude Kerk bediende ds. C.J. Rijsdijk uit Montfoort het Woord uit Lukas 18 : 9-14. Er gingen er twee op naar de tempel: de farizeeër en de tollenaar. Waarom ging de één gerechtvaardigd voor God weg uit de tempel en de ander niet…? We moeten deze geschiedenis, ons verteld door Jezus Zelf, zien in de context van het dagelijks geofferde, onbevlekte lammetje in de tempel. De farizeeër is zeer godsdienstig maar in het offer van het lammetje vindt hij geen Evangelie. Zijn godsdienst draait niet om de verzoening, want hij denkt in zichzelf gerechtvaardigd te zijn. Het draait om hemzelf in zijn gebed en zijn houding richting God. Dit in tegenstelling tot de ander. De tollenaar kijkt met heel andere ogen naar het offer. Hij reageert in geloof op het zoenoffer, dat hem werd aangeboden in het Oudtestamentische Evangelie (de offerdienst). Hij eigent hetgeen hem werd aangereikt (d.i. de Heere Jezus) toe. En wanneer je de Heiland aanneemt, o wonder, word je rechtvaardig voor God gerekend. Alleen op grond van Zijn volkomen volbrachte werk. Wat een machtige boodschap!

Tot zondag…
Zondagmorgen 15 oktober hebben we als wijk dienst in de Nieuwe Kerk. Dr. A.J. Kunz staat op het rooster en mag ons dan voorgaan in Woord en gebed. En omdat de kerkbode voor twee weken is noemen wij ook alvast de dienst van zondag 22 oktober. Dan mag ds J.P. Ouwehand voor ons voorgaan in de Ichthuskerk.

Zieken
Er zijn de afgelopen weken de nodige namen voorbijgekomen. Denk u aan hen in uw en jullie gebeden?

Jubileum
Woensdag 11 oktober was een blijde dag voor echtpaar Van der Plas-Messemaker. Die dag vierden zij hun 55-jarig huwelijksjubileum. We feliciteren hen van harte hiermee. De bruidegom was jarenlang leraar aan de MTS. We wensen hen voor de toekomst alle goeds en veel onderwijs toe aan de voeten van de grote Meester, de Heere Jezus Christus.

Lidmatenkring
Afgelopen woensdagavond 4 oktober was de eerste Lidmatenkring van dit seizoen. We waren verrast door de hoge opkomst. Er is door ds. Jongeneel een start gemaakt in het boekje van ds. J.W. Verboom ‘Drama , spanning en vernieuwing’. Woensdag 8 november mag in uw/jouw agenda voor de volgende keer! Dan hoopt ds. Westland de avond te leiden.

Vrouwencontact Maranatha
Donderdagochtend 5 oktober was de eerste ochtend van het seizoen. Samen dachten we -onder leiding van ds Van der Plas- na over de wijsheid die Abigaïl kreeg, zodat veel bloedvergieten werd voorkomen. Tijdens het creatieve gedeelte werden er weer prachtige werkstukken gemaakt. De volgende contactmorgen is donderdag 7 december en zal staan in het teken van advent.

Wijkwerk
De appartementencomplexen in de Erasmuslaan naderen de afronding. De eerste huizen zijn er bewoond. De eerste adressen komen binnen in de kerkelijke administratie. Welkom in de wijk. Natuurlijk hoort u binnenkort meer van ons.
In deze week wordt trouwens de hele, vernieuwde wijk geïnventariseerd. Dus wellicht hebt u/jij iemand vanuit de wijk even ontmoet. Hopelijk als een opstapje naar méér contact in de toekomst.

Giften
Ds. A.W. van der Plas ontving 30,- en € 50,- voor de wijkkas en Gert-Jan Meerkerk ontving op bezoek € 20,- voor hetzelfde potje.
Dank u wel!

Israël
Het kan u en jou niet zijn ontgaan. Het losgebarsten geweld in het Midden-Oosten. Afgelopen zaterdag vielen terroristen van Hamas de landsgrenzen van het land Israël binnen. Daarnaast vielen er duizenden raketten neer op steden en dorpen. Gevolg: honderden doden, gewonden en krijgsgevangenen. Israël heeft inmiddels teruggeslagen met luchtaanvallen op de Gazastrook. Wat een verdriet, wat een ellende… Houdt het geweld dan nooit op, zou je denken. In de Bijbel lezen we dat Jezus zal terugkomen als Rechter maar ook als Vredevorst. Hij zal een einde maken aan al het bloedvergieten. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2:4)
Bidt voor de vrede van Jeruzalem!

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter