Home / Contact
Agenda / Nieuws

Pastoraat

Jezus Christus is de Goede Herder, Die omziet naar Zijn schapen. Hij leidt ons, troost ons en steunt ons. In de gemeente schakelt Hij daar veel mensen voor in: de predikant, ouderlingen, diakenen, bezoekbroeders, PP zusters en de dames van de RVD (Rehoboth Vrouwen Dienst).

Bezoekwerk predikant

De wijkpredikant, dominee Martin Heikoop is er voor iedereen die bij de wijkgemeente Rehoboth hoort of met de wijkgemeente Rehoboth meeleeft, zowel jong als oud. Wordt u of jij in het ziekenhuis opgenomen, laat het even weten. Hebt u of jij – waarom dan ook – behoefte aan een bezoekje of een gesprek, neem dan ook gerust contact op met dominee Heikoop.     (Telefoon 071 3626812)

Huisbezoek

Ten behoeve van het pastoraat is de Rehobothwijk ingedeeld in 10 secties. In elke sectie zijn een ouderling, een diaken, een bezoekbroeder en enkele RVD-leden werkzaam. Op huisbezoek bij gemeenteleden thuis zoeken we naar hoe het Woord van God doorwerking kan vinden in ieders persoonlijke situatie. Deze huisbezoeken vinden voornamelijk plaats in de periode september t/m april. Getracht wordt in een aantal jaren alle adressen te bezoeken.

Indien u eerder huisbezoek wenst of een bezoekje op prijs stelt, dan kunt u dit laten weten aan de predikant, ouderling, diaken en/of aan de RVD-dames.

Diaconaal huisbezoek

Ook de diakenen doen bezoekwerk. Wanneer u werkeloos bent geworden, of er is sprake van een handicap, of uw partner is overleden en daardoor zijn er (financiële) zorgen, schroom dan niet om contact op te nemen met diaken Sjaak Duindam (Telefoon 071-4026464, email iduindam@live.nl)

Rehoboth Vrouwen Dienst


 

Contact

Predikant
ds. D.M. Heikoop
Boerhaavelaan 20
T 071 3626812
Email predikant

Scriba
Corné de Vogel
Waterman 37
2221 NL  Katwijk
T 06-3615 8819
Email scriba

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter