Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bediening Heilige Doop 08 juli 2020

Dopen

Afgelopen maand zijn er voor het eerst na maanden weer doopdiensten gehouden. Daar zijn we blij mee, want de doop is een kostbaar sacrament dat we van de Heere ontvangen.

Op de eerste twee zondagen van september zijn we voornemens om opnieuw ’s morgens doopdiensten te houden in Nieuwe Kerk en de Ichthuskerk. Op D.V. 6 september zal de doop bediend worden door ds. F. van den Bosch en ds. G. Lugthart.
Op D.V. 13 september door ds. J. Geene en ds. D.M. Heikoop.
Ook voor deze doopdiensten zijn we wel gehouden aan de dan geldende regels van onze overheid en de protocollen voor het gebruik van onze kerkgebouwen. Concreet betekent dit voorlopig dat we ook in doopdiensten slechts met een beperkt aantal mensen kunnen samenkomen, dat de 1,5-meter ook dan geldt en dat er niet met elkaar gezongen kan worden. Het zullen dus wel diensten zijn met de nodige beperkingen. Niettemin zijn we dankbaar dat de doop weer bediend kan worden.
Om alles in goede orde te laten verlopen kunnen er (afhankelijk van de kerk) maximaal 4 of 6 kinderen per dienst gedoopt worden. Doopouders krijgen daarbij de gelegenheid om een beperkt aantal mensen (ong. 20) uit te nodigen om de dienst bij te wonen. Daarnaast zullen de diensten ook via de bekende audio- en videoverbindingen worden uitgezonden.
Ouders die hun kind willen laten dopen willen we van harte uitnodigen om hun kind aan te melden voor een van deze diensten met daarbij ook hun eventuele voorkeur. Dat kan t/m vrijdag 10 juli bij het kerkelijk bureau, bij voorkeur via het e-mailadres nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl en anders tijdens de openingstijden op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen. Vermeld daarbij s.v.p. wel even naam, adresgegevens en telefoonnummer.
En ook de geboortedatum en de doopnamen van het kind. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er in overleg bekeken worden wie er wanneer kan laten dopen. Over de wijze waarop het dooponderricht zal plaatsvinden, zal met de betreffende doopouders nader worden gecommuniceerd.
Ouders die hun kind willen laten dopen, maar daarvoor willen wachten tot een andere predikant de doop zal bedienen, willen we oproepen hun kind wel alvast aan te melden op het kerkelijk bureau, met daarbij hun voorkeur. Het is de bedoeling dat er in oktober opnieuw doopdiensten gehouden zullen worden.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter