Home / Contact
Agenda / Nieuws

wijkactiviteiten 2022-2023

Lidmatenkring
1x per 3 a 4 weken op maandagavond o.l.v. Bert Aandewiel.
Bedoeld voor mensen in de leeftijd van 20 t/m 40 jaar die door middel van Bijbelstudie en gesprek verlangen naar verdieping van het geloof.
Dit seizoen lezen we met elkaar het boekje “...........“ van ...............
De data voor het seizoen 2022-2023 zijn 3 okt-31 okt-28 nov-9 jan-23 jan-13 febr-6 maart.


Senioren Bijbelkring
Voor mensen die overdag gelegenheid hebben en misschien liever ’s avonds de deur niet meer uitgaan is er ook dit seizoen weer de Seniorenkring op dinsdagmorgen.
Deze kring wordt geleid door ds A.W. van der Plas. In dit seizoen wordt er aandacht besteed aan het leven van Samuël. Een handige leidraad is daarbij het boekje van ds. W.J. Westland “Uw dienaar luistert”. 
De data voor het seizoen 2022-2023 zijn 27 sept-11 okt-15 nov-10 jan-7 febr-14 maart.

Vrouwencontactmorgen
Ook het komende seizoen wordt er weer gelegenheid geboden om op een ontspannen wijze met vrouwen onder elkaar te zijn.
Naast een bezinning uit de Bijbel gaan we ook creatief aan de slag.
De ochtenden beginnen om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur is de koffie klaar.
We eindigen om 11.30 uur. 
Graag uiterlijk een week van te voren opgeven via alieguyt@hotmail.com of 06-30.005.008 ( graag bellen tussen 10.00-12.00uur)
De data voor het seizoen 2022-2023 zijn 6 okt-1 dec-2 febr

Gebedskring ??
Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.
We beginnen om 19.00 uur
Voor de plaats van ontmoeting verwijzen we u naar de agenda of het kerkblad.

Contact

Predikant

Scriba

Naam & adresgegevens worden eerdaags toegevoegd.
E-mailadres

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter