Home / Contact
Agenda / Nieuws

wijkactiviteiten

Lidmatenkring
1x per 3 a 4 weken op maandagavond o.l.v. ds. G. Lugthart.
Bedoeld voor mensen in de leeftijd van 20 t/m 40 jaar die door middel van Bijbelstudie en gesprek verlangen naar verdieping van het geloof.
Dit seizoen lezen we met elkaar het Bijbelboek Jakobus. Een brief vol inhoudelijk en praktisch onderwijs.

Maranathakring
1x per maand op donderdagavond, o.l.v. van ds. Lugthart.
We lezen dit jaar passages uit de 1e  brief van Petrus. Een brief die gericht is aan christenen die leven in een wereld waarin zij een minderheid vormen. De boodschap van de brief is vol hoop en tegelijk heeft ze ook een duidelijke missionaire spits.
Actuele stof die hopelijk ook aanleiding zal geven opbouwende geloofsgesprekken met elkaar.

Seniorenkring
Voor mensen die overdag gelegenheid hebben en misschien liever ’s avonds de deur niet meer uitgaan is er ook dit seizoen weer de Seniorenkring op dinsdagmorgen.
Ook deze kring wordt geleid door onze predikant en zal in het teken staan van een Bijbelgesprek.
We bespreken net als op de Maranathakring passages uit de 1e Petrusbrief.

Vrouwencontactmorgen
Ook het komende seizoen wordt er weer gelegenheid geboden om op een ontspannen wijze met vrouwen onder elkaar te zijn.
Naast een bezinning uit de Bijbel gaan we ook creatief aan de slag.
De ochtenden beginnen om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur is de koffie klaar.
We eindigen om 11.30 uur. Voor oppas wordt gezorgd.
Graag uiterlijk een week van te voren opgeven via alieguyt@hotmail.com of 06-30.005.008 ( graag bellen tussen 10.00-12.00uur)

Gebedskring
Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.
We beginnen om 19.00 uur
Voor de plaats van ontmoeting verwijzen we u naar de agenda of het kerkblad.

Contact

Predikant
ds. G. Lugthart
Steenbok 31
T 071-7505330
Email predikant

Scriba
Martien van der Plas
Princestraat 4
2225 GA Katwijk-Zh
06-2017.0563
E-mailadres

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter