Home / Contact
Agenda / Nieuws

wijkactiviteiten

Lidmatenkring
1x per 3 a 4 weken op maandagavond o.l.v. .....
Bedoeld voor mensen in de leeftijd van 20 t/m 40 jaar die door middel van Bijbelstudie en gesprek verlangen naar verdieping van het geloof.
Dit seizoen lezen we met elkaar het boekje “Onderweg met Jozef“ van Henk Stoorvogel. Levenslessen uit het inspirerende leven van Jozef
De data voor het seizoen 2021-2022 zijn 20 sept-4 okt-1 nov-20 nov-3 jan-24 jan-14 febr-7 maart.


Senioren Bijbelkring
Voor mensen die overdag gelegenheid hebben en misschien liever ’s avonds de deur niet meer uitgaan is er ook dit seizoen weer de Seniorenkring op dinsdagmorgen.
Deze kring wordt geleid door ds A.W. van der Plas. In dit seizoen wordt er aandacht besteed aan het leven van Samuël. Een handige leidraad is daarbij het boekje van ds. W.J. Westland “Uw dienaar luistert”. 
De data voor het seizoen 2021-2022 zijn 28 sept-12 okt-16 nov-11 jan-8 febr-1 maart.

Vrouwencontactmorgen
Ook het komende seizoen wordt er weer gelegenheid geboden om op een ontspannen wijze met vrouwen onder elkaar te zijn.
Naast een bezinning uit de Bijbel gaan we ook creatief aan de slag.
De ochtenden beginnen om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur is de koffie klaar.
We eindigen om 11.30 uur. Voor oppas wordt gezorgd.
Graag uiterlijk een week van te voren opgeven via alieguyt@hotmail.com of 06-30.005.008 ( graag bellen tussen 10.00-12.00uur)
De data voor dit seizoen zijn 7 okt-2 dec-3 febr-31 maart

Gebedskring
Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.
We beginnen om 19.00 uur
Voor de plaats van ontmoeting verwijzen we u naar de agenda of het kerkblad.

Contact

Predikant

Scriba
Martien van der Plas
Princestraat 4
2225 GA Katwijk-Zh
06-2017.0563
E-mailadres

Lucas 7:47

Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter