Home / Contact
Agenda / Nieuws

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de wijkgemeente Immanuël.

 

Via deze site informeren wij u als gemeentelid of als bezoeker over onze wijkgemeente en onze activiteiten.

 

In psalm 103 lezen we prachtige woorden:

 

‘Loof de HEERE, mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,

Die al uw ziekten geneest (Psalm 103:2 en 3)’.

 

Deze psalm vertelt ons over al het goede dat de HEERE wil schenken. In tijden van blijdschap en verdriet mogen wij Hem zoeken. Wie tot God komt wordt niet teruggewezen. Hij vergeeft de ongerechtigheden omwille van Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze blijde boodschap wordt verkondigd, uitgelegd en toegepast in de zondagse erediensten en in de vele kerkelijke activiteiten die voor het komende winterseizoen voor jong en oud weer gepland staan. 

 

Wilt u uw sectie-ouderling of de predikant op de hoogte stellen van uw blijde of verdrietige gebeurtenissen?

Ook horen we het graag als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek of als er diaconale hulp nodig is.

 

 

Dit kan via een berichtje  dr. P. Veerman via WhatsApp  0630575931.

 

 

We vragen uw gebed en uw betrokkenheid voor al het kerkelijk werk dat mag dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.

Van mij als predikant mag u ook gebed verwachten. 

 

 

Hartelijke groet,

 

 

Mede namens de kerkenraad van wijkgemeente Immanuël

Contact

Predikant
dr. P. Veerman
B.J. Blommersstraat 2
T 071-5328722
Email predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba.immanuel@hervormdkatwijk.nl

Hebreeen 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter