Home / Contact
Agenda / Nieuws

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de wijkgemeente Immanuël.

Via deze site informeren wij u als gemeentelid of als bezoeker over onze wijkgemeente en onze activiteiten.

In psalm 103 lezen we prachtige woorden:

‘Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest (Psalm 103:2 en 3)’.

Deze psalm vertelt ons over al het goede dat de HEERE wil schenken. In tijden van blijdschap en verdriet mogen wij Hem zoeken. 
Wie tot God komt wordt niet teruggewezen. Hij vergeeft de ongerechtigheden omwille van Zijn Zoon, Jezus Christus. 
Deze blijde boodschap wordt verkondigd, uitgelegd en toegepast in de zondagse erediensten en in de vele kerkelijke activiteiten 
die voor het komende winterseizoen voor jong en oud weer gepland staan. 

Wilt u uw sectie-ouderling of de predikant op de hoogte stellen van uw blijde of verdrietige gebeurtenissen? 

Ook horen we het graag als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek of als er diaconale hulp nodig is.

Dit kan via een berichtje aan de Scriba.

We vragen uw gebed en uw betrokkenheid voor al het kerkelijk werk dat mag dienen tot opbouw van de gemeente van Christus. 

Van mij als predikant mag u ook gebed verwachten.


Hartelijke groet,

Mede namens de kerkenraad van wijkgemeente Immanuël

Contact

Predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba.immanuel@hervormdkatwijk.nl

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter