Home / Contact
Agenda / Nieuws

Regulier huisbezoek

De komende tijd gaan de ouderlingen en bezoekbroeders weer op huisbezoek in de wijk. Dat is een van de belangrijkste taken van de ouderlingen (samen met de bezoekbroeders): het bezoeken van de gemeenteleden om hen te troosten, te vermanen, te luisteren en te onderwijzen. 

Dit is niet iets wat is bedacht door een kerkenraad, maar het is een opdracht die bij Christus Zelf vandaan komt: de opdracht om de gemeente te weiden en te leiden. Wanneer Paulus afscheid neemt van de ouderlingen uit Efeze, bindt hij hun op het hart: ‘Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed’ (Hand. 20:28). 

Gemeente, als de ouderlingen een afspraak maken voor het huisbezoek, denk dan nog eens aan de woorden uit het bevestigingsformulier: ‘Geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God…’ En: laten ook de kinderen er (zoveel mogelijk) bij aanwezig zijn! 

Uw medewerking en gebed zijn nodig opdat de huisbezoeken geen ‘bezoeking’ worden, maar dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.

Bijzonder bezoek

Laat het uw wijkouderling en/of predikant weten als u te maken heeft met zorgen, ziekte, opname in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Ook ontvangen wij graag bericht van geboorten en jubilea. Wanneer er sprake is van een overlijden, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de predikant.

Bijbeluur Zwaneneburg

Het Bijbeluur in De Zwanenburg wordt gehouden op elke laatste donderdag van de maand om 10.30 uur door ds. P. Veerman.
Bewoners van De Zwanenburg, omwonenden en verdere belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Ouderling P. van der Plas en zijn vrouw zijn als gastheer en gastvrouw aanwezig. 

Ouderenpastoraat

 

Dovenpastoraat

Pastoraal bezoek van de sectieouderling of de wijkpredikant in een gezin met dove gezinsleden is ook mogelijk met een tolk voor doven. Graag dan vooraf contact op te nemen met de sectieouderling. Bestuur van de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat Katwijk en omgeving:

Arie en Jacqueline Hoek (resp. secretaris en voorzitter),  a.hoek@filternet.nl.

Bezoekdames

Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden rond hun verjaardag en rond Pasen bezocht door bezoekdames.
Aanspreekpunt voor dit bezoekwerk is mw. M. van der Meij-Perdok.

Plus Pastorale Hulpverlening (PPH)

Steeds vaker komen we in aanraking met mensen die om een of andere reden in de problemen zijn geraakt zoals: depressie, rouwverwerking, verslaving, problemen met de kinderen, beschadiging vanuit het verleden enz. Deze situaties vragen om gerichte hulp en begeleiding, ter aanvulling op het “gewone” pastoraat. De Plus Pastorale Hulpverlener heeft een gedegen opleiding gevolgd om u op een professionele wijze steun, troost, bemoeiding en begeleiding te kunnen geven. Schroom niet om contact op te nemen!

Contactpersoon voor onze wijk is ouderling H. de Mol (tel. 071-4029172)

Wijkkas

Kosten voor bijvoorbeeld de kerst- en paaswijkmiddagen, wijkavonden, lidmatenkringen, catechisatiemateriaal, geschenken bij geboorten en jubilea, etc. worden gefinancierd uit onze wijkkas.

Een bijdrage voor de wijkkas bevelen wij van harte bij u aan.

Bankrekeningnummer: NL93RABO 0331 813 750 t.n.v. wijkgemeente Immanuël. 
De penningmeester is ouderling-kerkrentmeester G. Kuijt

Contact

Predikant
dr. P. Veerman
B.J. Blommersstraat 2
T 071-5328722
Email predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba-immanuel@outlook.com

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Lucas 7:47

Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter