Home / Contact
Agenda / Nieuws

Regulier huisbezoek

De komende tijd gaan de ouderlingen en bezoekbroeders weer op huisbezoek in de wijk. Dat is een van de belangrijkste taken van de ouderlingen (samen met de bezoekbroeders): het bezoeken van de gemeenteleden om hen te troosten, te vermanen, te luisteren en te onderwijzen. 

Dit is niet iets wat is bedacht door een kerkenraad, maar het is een opdracht die bij Christus Zelf vandaan komt: de opdracht om de gemeente te weiden en te leiden. Wanneer Paulus afscheid neemt van de ouderlingen uit Efeze, bindt hij hun op het hart: ‘Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed’ (Hand. 20:28). 

Gemeente, als de ouderlingen een afspraak maken voor het huisbezoek, denk dan nog eens aan de woorden uit het bevestigingsformulier: ‘Geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God…’ En: laten ook de kinderen er (zoveel mogelijk) bij aanwezig zijn! 

Uw medewerking en gebed zijn nodig opdat de huisbezoeken geen ‘bezoeking’ worden, maar dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.


Bijzonder bezoek

Laat het uw wijkouderling of ds. P. Veerman weten als u te maken heeft met zorgen, ziekte, opname in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Ook ontvangen wij graag bericht van geboorte en jubilea.


Bezoekdames

Gemeenteleden vanaf 80 jaar worden rond hun verjaardag en rond Pasen bezocht door bezoekdames.


Bijbeluur Zwanenburg

Het Bijbeluur in De Zwanenburg wordt gehouden op elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur door ds. J.Smit en mevrouw A. Smit verzorgd het verhaal. Bewoners van De Zwanenburg, omwonenden en verdere belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Ouderling P. van der Plas en zijn vrouw zijn als gastheer en gastvrouw aanwezig. 

 

Ouderenpastoraat

 

Wijkkas

Kosten voor bijvoorbeeld de kerst- en paaswijkmiddagen, wijkavonden, lidmatenkringen, catechisatiemateriaal, geschenken bij geboorten en jubilea, etc. worden gefinancierd uit onze wijkkas.

Een bijdrage voor de wijkkas bevelen wij van harte bij u aan.

Bankrekeningnummer: NL93RABO 0331 813 750 t.n.v. wijkgemeente Immanuël. 
De penningmeester is ouderling-kerkrentmeester G. Kuijt

Contact

Predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba.immanuel@hervormdkatwijk.nl

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter