Home / Contact
Agenda / Nieuws

Regulier huisbezoek

De komende tijd gaan de ouderlingen en bezoekbroeders weer op huisbezoek in de wijk. Dat is een van de belangrijkste taken van de ouderlingen (samen met de bezoekbroeders): het bezoeken van de gemeenteleden om hen te troosten, te vermanen, te luisteren en te onderwijzen. 

Dit is niet iets wat is bedacht door een kerkenraad, maar het is een opdracht die bij Christus Zelf vandaan komt: de opdracht om de gemeente te weiden en te leiden. Wanneer Paulus afscheid neemt van de ouderlingen uit Efeze, bindt hij hun op het hart: ‘Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed’ (Hand. 20:28). 

Gemeente, als de ouderlingen een afspraak maken voor het huisbezoek, denk dan nog eens aan de woorden uit het bevestigingsformulier: ‘Geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God…’ En: laten ook de kinderen er (zoveel mogelijk) bij aanwezig zijn! 

Uw medewerking en gebed zijn nodig opdat de huisbezoeken geen ‘bezoeking’ worden, maar dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.

 

Wijkgemeente vacant
Vanaf 1 september 2023 is de wijkgemeente vacant. Dit betekent dat wij op het moment nog geen wijkpredikant hebben. Daarom verleent ds. Smit op dit moment bijstand in het pastoraat. Hij is ook beschikbaar om de begrafenissen te verzorgen voor de wijkgemeente Immanuël.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de sectie-ouderling.

 

Bijzonder bezoek
Laat het uw sectie-ouderling of ds. J. Smit weten als u te maken heeft met zorgen, ziekte, opname in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Ook ontvangen wij graag bericht van geboorte en jubilea.

 

Bezoekdames
Gemeenteleden vanaf 80 jaar worden rond hun verjaardag en rond Pasen bezocht door bezoekdames. Aanspreekpunten voor dit bezoekwerk zijn: Hazine van der Plas en Rieteke van der Plas, te bereiken via email: damescomite.immanuel@hervormdkatwijk.nl.


Bijbeluur Zwanenburg
Het Bijbeluur in De Zwanenburg is er elke eerste vrijdag  van de maand om 10:30 uur en staat onder leiding van ds. J. Smit. Vanaf 1 september valt de Zwanenburg voortaan onder de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Morgenster in plaats van wijkgemeente Immanuël.

 

 

Wijkkas

Kosten voor bijvoorbeeld de kerst- en paaswijkmiddagen, wijkavonden, lidmatenkringen, catechisatiemateriaal, geschenken bij geboorten en jubilea, etc. worden gefinancierd uit onze wijkkas.

Een bijdrage voor de wijkkas bevelen wij van harte bij u aan.

Bankrekeningnummer: NL93RABO 0331 813 750 t.n.v. wijkgemeente Immanuël. 
De penningmeester is ouderling-kerkrentmeester G. Kuijt

Contact

Predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba.immanuel@hervormdkatwijk.nl

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
1 Kronieken 17:20-22

Het is zoals ons altijd is voorgehouden, HEER: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor u zich hebt ingezet om het vrij te kopen en tot uw volk te maken, om zo voor uzelf een naam te vestigen door grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken verdreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, HEER, bent hun tot God.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter