Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wijkindeling

Predikant

Dr. P.Veerman
B.J. Blommersstraat 2
2225 HL  Katwijk
071-5328722
dspveerman@outlook.com

Kerkeraad

De wijkgemeente Immanuël staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit:

  • −    de predikant (pastorale zorg voor heel de wijk)
  • −    sectie-ouderlingen (pastorale zorg voor een gedeelte van de wijk)
  • −    ouderlingen-kerkrentmeester (beheer van de kerkelijke gebouwen)
  • −    diakenen (zorg voor de inzameling en verdeling van de gaven) 

Sectie ouderlingen

Ouderenpastoraat

Kerkrentmeesters

Diakenen

Diaconie-Stille armoede

Contact

Predikant
dr. P. Veerman
B.J. Blommersstraat 2
T 071-5328722
Email predikant

Scriba
C.M. van Duijn
Piet Heinlaan 66
2224 TD Katwijk
Tel: 071-4077878
scriba-immanuel@outlook.com

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter