Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wijkindeling

Predikant

Wijkpredikant: vacant

Consulent: ds. W.J. Westland
Voorstraat 89
2225 EN Katwijk
071-7853725
dominee.westland@hervormdkatwijk.nl

Bijstand pastoraat:
ds. J. Smit
Secr. Varkevisserstraat 91
225 KX  Katwijk
071-8892134
smitkw@ziggo.nl

Kerkenraad

De wijkgemeente Immanuël staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit:

  •    de predikant (pastorale zorg voor heel de wijk)
  •    sectie-ouderlingen (pastorale zorg voor een gedeelte van de wijk)
  •    ouderlingen-kerkrentmeester (beheer van de kerkelijke gebouwen)
  •    diakenen (zorg voor de inzameling en verdeling van de gaven) 

Sectie ouderlingen

Ouderenpastoraat

 

Kerkrentmeesters

Diakenen

Diaconie-Stille armoede

De diaconie wil hulp bieden waar dat nodig is. Deze dienst van de barmhartigheid is bedoeld voor onze naaste ver weg en dichtbij. De diakenen geven bijvoorbeeld financiële hulp bij rampen wereldwijd. Zij bieden ook hulp en ondersteuning aan mensen die moeilijkheden hebben en/of in financiële nood verkeren. Dit geldt ook wanneer u in het bijzonder geraakt bent door de gevolgen van de stijgende kosten (energie e.a.) voor levensonderhoud.

Contactpersoon ‘stille armoede’ voor onze wijk is diaken:

Maart van Duijn te bereiken via 06-11711039 of maartvd@wvdplas.nl.

Contact

Predikant

Scriba
C. Jonker
Rederijstraat 5
2224 RB Katwijk
Tel: 06-49 88 12 49
scriba.immanuel@hervormdkatwijk.nl

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Matteus 28:5-6

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.'

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter