Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wijkindeling

Predikant

Dr. P. Veerman
B.J. Blommersstraat 2
2225 HL  Katwijk
071-5328722
dspveerman@outlook.com

Bijstand pastoraat:
ds. J. Smit
Secr. Varkevisserstraat 91
225 KX  Katwijk
071-8892134
smitkw@ziggo.nl

Kerkenraad

De wijkgemeente Immanuël staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit:

  •    de predikant (pastorale zorg voor heel de wijk)
  •    sectie-ouderlingen (pastorale zorg voor een gedeelte van de wijk)
  •    ouderlingen-kerkrentmeester (beheer van de kerkelijke gebouwen)
  •    diakenen (zorg voor de inzameling en verdeling van de gaven) 

Sectie ouderlingen

Ouderenpastoraat

Ouderenpastoraat

Kerkrentmeesters

Diakenen