Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wijkindeling

Predikant

Dr. P.Veerman
B.J. Blommersstraat 2
2225 HL  Katwijk
071-5328722
dspveerman@outlook.com

Kerkeraad

De wijkgemeente Immanuël staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit:

  • −    de predikant (pastorale zorg voor heel de wijk)
  • −    sectie-ouderlingen (pastorale zorg voor een gedeelte van de wijk)
  • −    ouderlingen-kerkrentmeester (beheer van de kerkelijke gebouwen)
  • −    diakenen (zorg voor de inzameling en verdeling van de gaven) 

Sectie ouderlingen

Ouderenpastoraat

Kerkrentmeesters

Diakenen

Diaconie-Stille armoede

Contact

Predikant
dr. P. Veerman
B.J. Blommersstraat 2
T 071-5328722
Email predikant

Scriba
C.M. van Duijn
Piet Heinlaan 66
2224 TD Katwijk
Tel: 071-4077878
scriba-immanuel@outlook.com

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Hebreeen 13:1-3

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter