Home / Contact
Agenda / Nieuws

Catechese

“Catechisatie” is een ouderwets woord. Maar het gaat er al lang niet meer ‘ouderwets’ aan toe.
Onze predikant geeft zelf deze catechisaties. Het zijn ontmoetingen tussen predikant en jongeren,
gesprekken over wat jongeren bezig houdt en daarbij wordt de verbinding met God en de Bijbel
gezocht. Het is samen lezen en leren uit de Bijbel. We weten dat jongeren heel druk zijn met school,
sporten en soms nog veel meer. Toch hopen we dat veel jongeren ergens een moment in de week
kunnen vinden om mee te doen met een catechisatiegroep.

Gewone catechisaties
▶ 1e en 2e klassers DINSDAG 16.30 uur
▶ 14 t/m 17 jaar DINSDAG 19.00 uur
▶ 18 jaar en ouder DINSDAG 19.45 uur


Belijdenisgroep
De belijdenisgroep is bedoeld voor mensen die serieus met het geloof bezig zijn en een keus hebben
gemaakt of misschien willen gaan maken voor een leven lang met God. Het moment van de openbare
geloofsbelijdenis wordt wel eens vergeleken met een huwelijk. De belijdeniscatechisatie is dan de
voorbereiding op dit ‘huwelijk’. Dat is een gouden tijd voor je relatie met God. Een periode om te leren
en naar Hem toe te groeien. En daarna... altijd verder met Hem, omdat Zijn liefde vast staat. Ben je er
nog niet helemaal zeker van? Dan kan toch deze groep heel veel voor je betekenen. Je hoeft niet aan
het eind van het seizoen belijdenis te doen...

Heb je nog vragen, zoek even contact met onze predikant!

Contact

Predikant
ds. J.B. Alblas
Meeuwenlaan 122
T 071 401 36 98
Email predikant

Scriba
C.(Kees ) Hoek
Branding 19
2221 VW Katwijk aan Zee
Telefoon: 071 402 23 65
Mobiel:    06 229 00 938 
Email scriba

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter