Home / Contact
Agenda / Nieuws

Catechese

“Catechisatie” is een ouderwets woord. Maar het gaat er al lang niet meer ‘ouderwets’ aan toe.
Onze predikant geeft zelf deze catechisaties. Het zijn ontmoetingen tussen predikant en jongeren,
gesprekken over wat jongeren bezig houdt en daarbij wordt de verbinding met God en de Bijbel
gezocht. Het is samen lezen en leren uit de Bijbel. We weten dat jongeren heel druk zijn met school,
sporten en soms nog veel meer. Toch hopen we dat veel jongeren ergens een moment in de week
kunnen vinden om mee te doen met een catechisatiegroep.

Gewone catechisaties
▶ 1e en 2e klassers DINSDAG 16.30 uur
▶ 14 t/m 17 jaar DINSDAG 19.00 uur
▶ 18 jaar en ouder DINSDAG 19.45 uur


Belijdenisgroep
De belijdenisgroep is bedoeld voor mensen die serieus met het geloof bezig zijn en een keus hebben
gemaakt of misschien willen gaan maken voor een leven lang met God. Het moment van de openbare
geloofsbelijdenis wordt wel eens vergeleken met een huwelijk. De belijdeniscatechisatie is dan de
voorbereiding op dit ‘huwelijk’. Dat is een gouden tijd voor je relatie met God. Een periode om te leren
en naar Hem toe te groeien. En daarna... altijd verder met Hem, omdat Zijn liefde vast staat. Ben je er
nog niet helemaal zeker van? Dan kan toch deze groep heel veel voor je betekenen. Je hoeft niet aan
het eind van het seizoen belijdenis te doen...

Heb je nog vragen, zoek even contact met onze predikant!

Contact

Predikant
ds. J.B. Alblas
Meeuwenlaan 122
T 071 401 36 98
Email predikant

Scriba
C.(Cor ) van der Plas
Valklaan 10
2224 HP Katwijk aan Zee
Telefoon: 071 401 50 74
Mobiel:    06 44 44 49 57 
Email scriba

Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter