Home / Contact
Agenda / Nieuws

In Katwijk wonen veel dove en slechthorende mensen. Ongeveer 37 doven en slechthorenden (34 uit Katwijk, 2 uit Valkenburg en 1 uit Wassenaar) wonen de dovendiensten bij. Het is een grote dove gemeente en daarom is het ook een grote taak voor de IC Katwijk deze groep de benodigde pastorale zorg te geven

Het bestuur van de IC Katwijk is verdeeld onder het dagelijkse bestuur, het algemene bestuur en diverse commissies. Elk heeft zijn eigen taken, en we hopen dat daarmee de pastorale aandacht goed is verdeeld. Het bestuur is dankbaar voor de vele medewerkers die de taken serieus nemen.

Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd van het lichaam is, en dat wij allemaal een deel van het lichaam van Jezus Christus zijn.
1 Korinthe 12:12 t/m 28

Kerkdiensten

Elke zondag is er dovendienst in het Kerkelijk Centrum ‘Het Anker', Voorstraat 72-74 te Katwijk. De dienst begint om 10.00 uur. Tijdens de kerkdienst gaat een voorganger voor die wordt ondersteund door een gebarentolk, of een voorganger die zelf de gebarentaal beheerst. De liederen worden opgezegd. Uit de Hervormde Gemeente zijn bij toerbeurt altijd een ouderling en een diaken uit één van de 10 wijken bij de dienst aanwezig. Uit de Gereformeerde Kerk is 1 van de 4 ouderlingen ten behoeve van het dovenpastoraat aanwezig

Er is ook een kindernevendienst. Tot aan de collecte in de dovendienst zijn de kinderen tot ongeveer 12 jaar in een apart zaaltje in ‘Het Anker' te Katwijk. In de kindernevendienst wordt een lied gezongen, een vertelling vertelt uit de methode ‘Vertel het maar' en een bijbehorend werkje gemaakt. Na de vertelling wordt er gebeden. Dan gaan de kinderen naar hun ouders en blijven daar tot aan het einde van de dienst.

Op onze website of in het kerkblaadje of de plaatselijke kranten kunt u lezen wie bij de dovendienst voorgaat.

Activiteiten

Koffieochtend

Ouderen zien bij het klimmen van de jaren de sociale contacten vaak minder worden. Zo zijn vaak broers en zussen, maar ook vrienden door de dood weggenomen. Wie heeft er aandacht voor hen? Wie biedt hen een luisterend oor? Horende ouderen kennen dit gevoel en hebben deze vragen. Dove of slechthorende ouderen misschien nog wel veel meer. Voor deze ouderen organiseert de Commissie Ouderen één keer in de maand een koffieochtend in een zaal van ‘Het Anker' om half 10 's morgens. Zie voor de data de agenda.

Jeugdclub 'de Wappertjes'

Voor dove kinderen is het moeilijk om contact te krijgen met de horende kinderen. Bij de ‘horende' clubs is het vaak onmogelijk om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan een doof kind. Veel dove kinderen zouden zich er niet prettig bij voelen als er voor hen een aparte gebarentolk bij de horende clubs aanwezig zou zijn. Ze zouden dan het gevoel hebben ‘anders' te zijn, en er dan voor hun gevoel toch niet bij horen.

Daarom is er vanuit de IC Katwijk een jeugdclub opgestart voor doven en slechthorenden. Broertjes en zusjes van de dove kinderen horen er ook bij. De club wordt geleid door een dove vrouw en een moeder van een doof kind. Zij beheersen de gebarentaal. De dove kinderen stellen dat zeer op prijs. Ze kunnen dan beter in hun eigen taal communiceren. De ‘Wappertjes' komen 1 keer per maand bij elkaar in ‘de Warrebak', Baljuwstraat te Katwijk. Zie voor de data de agenda.

Bijbelkring/catechese

Eén keer per maand is er Bijbelkring en catechisatie in ‘Het Anker'. Dovenpastor Ds. v. Dijke geeft de studie. Zie voor de data de agenda.

Contact

Pastor/Adviseur
Dhr. Ds. F.C. van Dijke -Horend
Maasoord 29
3448 BM Woerden
Tel. 0348-415096

Secretaris
Dhr. A. Hoek - Doof
Juno 19
2221 PP Katwijk ZH
Fax. 071-4032731

Penningmeester
Dhr. W. van Duijn - Horend
Vikingbank 10
2221 WB Katwijk ZH
Tel. 071-4028235

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter