Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vrouwencontact Loïs

Tijdens het winterseizoen werden er jarenlang vanuit onze wijkgemeente fijne vrouwencontact ochtenden gehouden. 6 keer per seizoen kwamen we op woensdagochtend bij elkaar in "Het Anker". Vanaf 9.30 uur koffie, om 9.45 uur begonnen we. De morgen werd om 11.30 uur afgesloten. Kleine kinderen waren van harte welkom bij de oppasdienst in de benedenzaal. De contactochtenden stonden in het teken van ontmoeting en opbouw. We nodigden sprekers uit die een bijbels of maatschappelijk onderwerp behandelen... 

Maar sinds 2020 is -zoals in heel ons land en wereldwijd- alles anders. De ochtenden moesten worden stilgelegd. We missen het contact onderling, de ontmoeting met elkaar rondom de bijbel, de inspirering, bemoediging en verbinding. 


Ondanks de beperkende maatregelen blijven we steeds proberen om op korte termijn vooruit te kijken en te doen wat mogelijk is. 

Voor nu betekent dat, dat we D.V. 19 januari 2022 samen hopen te komen op onze vertrouwde plek in de grote zaal van 't Anker. 

>> LET OP: Vooraf aanmelden is deze keer nodig. Dit doet u door een email te sturen naar lois.katwijk@gmail.com
Lukt dit niet, dan kunt u ook bellen naar onderstaand telefoonnummer. 

Thema deze ochtend is: "De kracht van biddende moeders"
Als moeder (maar ook als grootmoeder, tante, juf of gemeentelid) dragen we zorg voor onze kinderen.
Dat dit niet vanzelf gaat ondervinden we dagelijks. 
God zegt in Zijn Woord dat Hij ons wil helpen, wil bijstaan, ons voorgaan. Soms door ons zachtjes te leiden, maar soms ook door net als een herder steentjes te gebruiken, of zelfs een stok, áls we maar weer bij Hem terugkeren. Want daar zijn we veilig. Zo is het ook in het moederschap...toch?
Proberen we het allemaal zelf te doen? Putten we uit onze eigen kennis, ervaring, energie? Maar wat als deze opraakt, of als het allemaal anders loopt dan we hadden gehoopt? Gebed is een krachtig wapen, gebed is de ademhaling van de ziel. Maar schort het daar juist niet vaak aan, in deze verwarrende en haastige tijd? Laten we elkaar bemoedigen en onze ogen richten op Jezus die ons leerde bidden. 

  

Contactpersoon:  M. Weststrate-Haasnoot: 0628290689

Agenda 2021-2022 - Deo Volente

27 oktober 2021 Dhr. M. Klaver Stichting De Ondergrondse Kerk
 19 januari 2022 Priscilla Docter De kracht van biddende moeders
23 maart 2022 Marianne Grandia Lichtdragers

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter