Home / Contact
Agenda / Nieuws

Algemeen

Tijdens het winterseizoen worden er vanuit onze wijkgemeente fijne vrouwencontact ochtenden gehouden. 6 keer per seizoen komen we op woensdagochtend bij elkaar in "Het Anker". Vanaf 9.30 uur is er koffie, om 9.45 uur beginnen we. De morgen wordt om 11.30 uur afgesloten. Kleine kinderen zijn van harte welkom bij de oppasdienst in de benedenzaal. De contactochtenden staan in het teken van ontmoeting en opbouw. We nodigen sprekers uit die een bijbels of maatschappelijk onderwerp behandelen. 

Contactpersoon: mw. M. Weststrate-Haasnoot: 0628290689

Agenda 2019 - 2020

 18 september 2019  Ds. J. Geene  Geloofsbelijdenis van Nicea
 16 oktober 2019  Dhr. Bakhuizen  Trans World Radio - Zijn gesloten landen nog bereikbaar
 27 november 2019  Annelien Haasnoot  Zending in Roemenië
 22 januari 2020  Joke van der Meij  
 19 februari 2020  Zie kerkbode  
 18 maart 2020  Zie kerkbode  

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter