Home / Contact
Agenda / Nieuws

Over de Kerkenraad

De kerkenraad van onze wijkgemeente bestaat, indien voltallig, uit de predikant,   11 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.
Voor de pastorale zorg is de wijk onderverdeeld in 11 secties.

De ouderlingen (kerkrentmeesters) worden in hun huisbezoeken bijgestaan door bezoekbroeders. Daarnaast wordt de kerkenraad in haar vele activiteiten ondersteund door een grote groep vrouwen uit onze wijk, het "damescomité".

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord van God.  Hieruit komen de andere taken van de kerkenraad voort: het pastoraat, het diaconaat en de zorg voor de materiele belangen van de gemeente.

Predikant

De predikant van onze wijk is:

ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
Tel. 071-3627714
email: domineejongeneel@kpnmail.nl

Ouderlingen

Sectie

Ouderling

Straten

1

A.J. Hazenoot
Tel. : 06-53526243
email:
E.Hazenoot@andreascollege.nl

Jan Tooropstraat

2

J.A. Verdoes
Tel. : 06-26644534
email: info@verdoesinstallatiebedrijf.nl

Batavenstraat / te Brittenstraat

3

W. van der Plas 
Tel.: 071-4015179
email: vanderplas@telfort.nl

Romeinenstraat / Hessenstraat / Paul Krugerstraat

4

P. Weststrate
Tel. 06-53741331
email: weststrate.p@gmail.com

E.A. Borgerstraat / mr. Donker Curtiusstraat (even nummers)

5

G.J. Smit 
Tel. 071-4074492
email: scribadenoord@gmail.com

Meerburgkade (even nummers) / Keltenstraat 

6

J.F. Klok 
Tel. 071-4075391
email: j.f.klok@ziggo.nl

Sluisweg

7

A. J. Sip
Tel. 06-42159403
email: antonsip@hotmail.com

Meerburgkade (oneven nummers) / Mr. D.D. Curtiusstraat  (oneven nummers) / Haven

8

A. van der Plas
Tel. 071-4076420
email: adrivanderplas@zonnet.nl

Rijnmond (even nummers) / Buitensluisstraat (2-8, even en 63-85 oneven) 

9

M. Haasnoot
Tel.: 06-10363560
email: maart.haasnoot@gmail.com

Rijnmond (oneven nummers) / Binnen- en Buitensluis / Boulevard 1-15 / Lierstraat

10

C.K. de Vreugd
Tel.: 06-29606885
email: keesdevreugd55@gmail.com

Kaninefatenstraat / Saksenstraat / Hoogstraat / Perforatie leden

11

L. van Belen
Tel.: 06-83571851
email: leenbelen@hotmail.com

Tubantenstraat / Cattenstraat / Frankenstraat / Friezenstraat /W. Taatstraat / Burgerdijkstraat / Chr. de Wetstraat |Cronjéstraat

 

Ouderlingen-Kerkrentmeester

A. Krijgsman
Tel.: 06-12343069
email: a.krijgsman@novens.nl


M. van der Bent
Tel.:06-22481702
Email: chielvanderbent@gmail.com


IJ. van Rijn
Tel. 06-52847083
email: familie.van.rijn@ziggo.nl

Diakenen

 

Diaken
Secties
B.C.D. Beens
email: dinantbeens@gmail.com
1,2,3
J. Hoek
email: wijkgemeentedenoord@gmail.com
4,5
P. van der Meij
email: pietvandermeij@hotmail.com
6,7
W. van Rijn
email: wimvanrijn-93@outlook.com
8,9
W. de Jong
email: wmjjj.dejong@gmail.com
10,11

 

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Lucas 7:47

Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter