Home / Contact
Agenda / Nieuws

Over de Kerkenraad

De kerkenraad van onze wijkgemeente bestaat, indien voltallig, uit de predikant,   13 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 6 diakenen.
Voor de pastorale zorg is de wijk onderverdeeld in 13 secties.

De ouderlingen (kerkrentmeesters) worden in hun huisbezoeken bijgestaan door bezoekbroeders. Daarnaast wordt de kerkenraad in haar vele activiteiten ondersteund door een grote groep vrouwen uit onze wijk, het "damescomité".

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Woord van God.  Hieruit komen de andere taken van de kerkenraad voort: het pastoraat, het diaconaat en de zorg voor de materiele belangen van de gemeente.

Predikant

De predikant van onze wijk is:

ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
Tel. 071-3627714
email: domineejongeneel@kpnmail.nl

Ouderlingen

Sectie

Ouderling

Straten

1

A.J. Hazenoot
Tel. : 06-53526243
email:
E.Hazenoot@andreascollege.nl

Jan Tooropstraat

2

J.A. Verdoes
Tel. : 06-26644534
email: info@verdoesinstallatiebedrijf.nl

Batavenstraat / te Brittenstraat

3

Vacant 
Tel.: 
email: 

Romeinenstraat / Hessenstraat / Paul Krugerstraat

4

P. Weststrate
Tel. 06-53741331
email: weststrate.p@gmail.com

E.A. Borgerstraat / perforatieleden BUITEN Katwijk

5

G.J. Smit 
Tel. 071-4074492
email: scribadenoord@gmail.com

Mr. D. Donker Curtiusstraat / Keltenstraat / Saksenstraat

6

J.F. Klok 
Tel. 071-4075391
email: jfklok@starkozijnkatwijk.nl

Sluisweg

7

A. van der Plas
Tel. 071-4076420
email: plasadri@gmail.com

Rijnmond (even nummers) / Visserijschool 

8

M. Haasnoot
Tel.: 06-10363560
email: maart.haasnoot@gmail.com

Rijnmond (oneven nummers) / Binnen- en Buitensluis / Cattenstraat

9

L. van Belen
Tel.: 06-83571851
email: leenbelen@hotmail.com

Tubantenstraat / Frankenstraat / Friezenstraat / Kaninefatenstraat /  Burgerdijkstraat / W. Taatstraat /  Chr. de Wetstraat / Cronjéstraat / Perforatieleden BINNEN Katwijk

10

P.J. Ouwehand
Tel.: 071-4016614
email: pjouwehand@hotmail.com

Groen van Prinstererweg (even) - Driehoek 

11

Vacant  - Voor pastoraat E. Hazenoot 
Tel.:         zie sectie 1
email: 

Fagelstraat / Heinsiusstraat / Talmastraat 1-52 / van Slingerlandstraat
12

Vacant - Voor pastoraat J.A. Verdoes
Tel.:        zie sectie 2
email: 

Hoorneslaan 2-106 (even) / Hoorneslaan 85-245 (oneven)

13

W.J. Vroegindeweij
Tel.:06-26664883
email: wj.vroegindeweij@gmail.com

Thorbeckerstraat / Troelstrastraat / Kuyperstraat 2-80

14

L. van Duijn
Tel.: 06-30210622
email: jcvanduijn@live.nl

 

Nolenstraat - Duinrand  / Groen van Prinstererweg (oneven) / Goerie / Kanaaldijk / Noordduinseweg 

 

Ouderlingen-Kerkrentmeester

A. Krijgsman
Tel.: 06-12343069
email: a.krijgsman@novens.nl

M. van der Bent
Tel.:06-22481702
Email: chielvanderbent@gmail.com

IJ. van Rijn
Tel. 06-52847083
email: ijsbrand.vanrijn@hervormdkatwijk.nl

J. van Rhijn
Tel.:06-55385950
Email: j.van.rhijn@ziggo.nl

Diakenen

 

Diaken
Secties
J. Bouwman
email: hans.bouwman1890@hotmail.com
4 t/m 7
H. Demoed
email: henkdemoed@hotmail.com
10 & 14
J. Hoek
email: wijkgemeentedenoord@gmail.com
1  t/m  3  
P. van der Meij
email: pietvandermeij@hotmail.com
11 t/m 13
W. van Rijn
email: wimvanrijn-93@outlook.com
8 & 9

 

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Matteus 28:5-6

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.'

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter