Home / Contact
Agenda / Nieuws

Catechese

Vanouds heeft de kerk veel tijd en aandacht besteed aan het onderricht van de jongeren van de gemeente. In die traditie willen we als wijkgemeente staan. Catechisatie is niet bedoeld als een “verplicht nummer”, maar als een meerpaal voor je levensschip. Het gaat dus op de catechisatie om jullie. Weet dat je gezien wordt, door de kerk, maar bovenal door onze Heere God. Daarom: welkom op de catechisatie! We maken gebruik van de catechisatiemethode “Leren om te leven” van ds. P. van der Kraan (e.a.). Hierbij is er ook alle ruimte om in te gaan op jullie persoonlijke vragen. 

De catechisaties worden voor onze wijk gegeven door ds. D. Jongeneel. 

Catechisatie

Maandagavond:   18.30 - 19.15 uur.     12-13 jarigen (ds. D. Jongeneel)
Maandagavond:   19.15 - 20.00 uur      14-15 jarigen (ds. D. Jongeneel)
Maandagavond:   20.00 -20.45 uur       16-17 jarigen (ds. D. Jongeneel)
Maandagavond:   20.45 - 21.30 uur      18 jaar en ouder (ds. D. Jongeneel)

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter