Home / Contact
Agenda / Nieuws

Andreas Kinder Bijbelclub

Iedere woensdagmiddag (behalve in de vakanties) wordt er in het "Kerkhaventje" de Andreas Kinder Bijbelclub gehouden. Zo'n 50 tot 70 kinderen komen dan bij elkaar om te zingen, te luisteren naar de Bijbelverhalen en om een knutselwerkje te maken. Dit onder de leiding van de vele "juffen" die er iedere week weer een feest van proberen te maken.

We beginnen om 14.00 uur en eindigen 15.15 uur. De deur is al om 13.45 open.

 

Ichthus Kinder Bijbelclub

Iedere woensdagmiddag is er in de Ichthuskerk ook de Ichthus Kinder Bijbel Club. Op deze club vertellen we de kinderen een Bijbelverhaal, zingen we heerlijke liedjes met elkaar en kun je lekker knutselen. Deze middag is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. We heten alle kinderen van harte welkom!!

 

Vakantiebijbelclubs

In de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie vindt er een vakantiebijbelclub plaats. Deze club wordt gehouden in Het Anker en is bedoeld voor kinderen van 4 – 12 jaar. Er zijn twee groepen: 4 – 7 jaar en 8 – 12 jaar.

Romeinen 5:1-2

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter