Home / Contact
Agenda / Nieuws

Sinds 2004 is de werkgroep Jongerendiaconaat (als onderdeel van het CJR) actief. De werkgroep verzorgt onder meer de jongerengroet, die in elke 4YOUth dienst uitgedeeld wordt. Deze groet is bedoeld voor jongeren uit onze gemeente die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken! De jongerengroet bestaat uit een boek, cd of een andere attentie.

Ken jij een jongere die het moeilijk heeft of juist te maken heeft met blijde dingen en daarom een jongerengroet zal waarderen? Neem contact op de werkgroep Jongerendiaconaat, via jongerendiaconaat@gmail.com.  

Romeinen 5:1-2

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter