Home / Contact
Agenda / Nieuws

Ook voor kinderen is er regelmatig een speciaal 4YOUth kids dienst. Tijdens deze diensten worden er veel bekende liederen gezongen voor de kinderen begeleid door een muziekgroep. De verkondiging is laagdrempelig en begrijpelijk voor de kinderen.

Geplande diensten 2019/2020:

  • 9 februari 2020 Ichthuskerk 
  • 17 mei 2020 Maranathacentrum
  • 28 juni 2020 Maranathacentrum
  • 20 september 2020 Ichthuskerk
  • 15 november 2020 Ichthuskerk
Romeinen 5:1-2

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter