Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad 21 juli 2021

Kerkenraad

Mochten we 2 weken terug nieuwe broeders bevestigen, er resteren nog steeds een aantal vacatures in de kerkenraad. Zo zoeken wij nog een ouderling voor o.a. het bezoekwerk aan de tehuizen (een taak die vooral bezoekwerk overdag inhoudt), een sectie-ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een evangelisatieouderling. En daar komen aan het einde van het jaar nog twee vacatures voor een sectie-ouderling en twee vacatures voor een diaken bij. Bij de laatste benoemingen kwamen we uit bij broeders die al actief waren in het kerkenwerk. Maar hoe mooi zou het zijn als er ook weer nieuwe broeders bij komen die op grond van hun belijdenis voor een eerste keer ja willen zeggen op een benoeming in een ambt. We hopen u na de vakantie, in de loop van september, weer namen te kunnen noemen van benoemde broeders voor deze vacatures. Wilt u meedenken en namen aandragen van broeders die volgens u in aanmerking komen voor één van deze vacatures? U kan dat schriftelijk doen bij de scriba van onze wijkgemeente Bram Barnhoorn, E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR Katwijk.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter