Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkbodeberichten 23 september 2020

Kerkbodeberichten

In de vacaturetijd zullen scriba Bram Barnhoorn en ouderling Hans ten Hove de wijkberichten verzorgen. Kopij graag inleveren bij de scriba (zie kopje hierboven). Ook als er geen dominee is, is het voor ons als Sionwijk belangrijk op de hoogte te blijven van uw lief en leed. Wilt u dat melden aan scriba Bram Barnhoorn? Ziekenhuisopname, ziekte, overlijden, maar ook een geboortekaartje, een trouwkaart of een huwelijksjubileum, laat het ons weten. Als wijk willen we wel gemeente blijven, met elkaar meelevend en meebiddend

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter