Home / Contact
Agenda / Nieuws

Dr. G. van Zanden nam afscheid van Urk Publicatiedatum: 11 januari 2022

Dr. G. van Zanden nam afscheid van Urk

Afgelopen zondagmorgen waren onze broeders Dirk van der Plas en Arjan van Beelen namens de kerkenraad aanwezig in kerkgebouw 'De Poort' bij het afscheid van dr. Van Zanden van de Gereformeerde Kerk op Urk. Zij doen verslag:

In zijn preek met als thema 'De spelers en het spel' stond hij n.a.v. Lukas 7 vers 32 stil bij 3 aandachtspunten: 1. De Christus, 2. De Doper en 3. De kinderen. Jezus vergelijkt zijn toehoorders in dit tekstgedeelte met kinderen die op de markt spelen en elkaar toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild.' Waar Christus komt daar neemt Hij een volle vreugde met zich mee. Johannes de Doper is als wegbereider voor Christus uitgegaan maar legde op een radicale wijze met een heilige geestdrift het accent bij de zondige natuur van een mens. Zoals een boer eerst moet ploegen voordat zaad gezaaid kan worden en zo kan ontkiemen en bloeien. Zonder zonde doet genade niets, zonder schuld geen verlangen naar vergeving, zonder de dood in jezelf aan te wijzen is er geen uitdrijving om het leven te vinden in Christus. Op indringende wijze gaf dominee van Zanden aan dat een mens tot verandering moet komen en dat het maar de vraag is of we, zoals de kinderen op de markt, meespelen met het spel of dat we blijven zitten. Hebben we een kinderlijk geloof of een kinderachtig geloof? Het eerste is het ware geloof; als een kind geloven en volledig vertrouwen op wat de Vader doet. Hij is m'n alles geworden! Een kinderachtig geloof lijkt erop, maar het is het niet. Geen vertrouwen, geen groei, geen vreugde maar ook geen droefenis over wie je bent in jezelf. De Heere heeft aan ons als kerkgangers werk gehad. Een dringend appèl klonk om ons er eens aan over te geven en de Heere Zijn werk te laten doen. 'Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.’

Na de eredienst werd de familie van Zanden toegesproken door een aantal sprekers en bleek de grote waardering voor hen vanuit de Urker gemeenschap. Wij bidden de Gereformeerde Kerk op Urk Gods onmisbare zegen toe in de vacature tijd. Dat er weer een nieuwe predikant mag komen om te ploegen en voren door de gemeente te trekken zodat het zaad van Gods Woord gezaaid kan worden en mag ontkiemen tot eer van Zijn grote naam.

(Dirk van der Plas)

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter