Home / Contact
Agenda / Nieuws

Aktie Kerkbalans 11 januari 2021

Aktie Kerkbalans

 

In de week van 18 tot 24 januari zal u ook in onze wijkgemeente Sion de envelop voor de Actie Kerkbalans in uw brievenbus aantreffen. We waren altijd gewend om die persoonlijk aan u te overhandigen, maar u begrijpt het probleem. In de week van 25 januari tot 28 januari zal de envelop weer bij u opgehaald worden. Hetzelfde probleem, maar wij zullen bij u aanbellen en de nodige afstand bewaren.

Elders in dit blad kunt u het zeer moedgevende eindresultaat van de Actie Kerkbalans van vorig jaar lezen. Meer dan één miljoen! Reden tot grote dankbaarheid.

Maar we zijn er nog niet. U hebt ook kunnen lezen van een jaarlijks begrotingtekort van zes ton. Er wordt daarom druk vergaderd over het nieuwe beleidsplan (met hoeveel predikanten en wijken kunnen we verder?) en over de nieuwe Pniëlkerkplannen (hoe blijven we kerk in Hoornes-Rijnsoever?). Als we hier samen biddend en offerend de schouders onder zetten, dan komt het goed. God heeft de blijmoedige gever lief en Hij houdt Zijn kerk in stand!

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter