Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zorgen

We kennen in het kerkblad de rubriekjes ‘onze zieken’, we kennen de rubriekjes ‘overleden’. De zorg en het verdriet rondom lichamelijke kwalen en overlijden is zichtbaar. Maar we zouden ook andere rubriekjes kunnen noemen: psychisch lijden, huwelijksproblemen, generatieconflicten, werkeloosheid, stille armoede, etc. Elk huis heeft zo z’n eigen (al of niet zichtbare) kruis. Als u iets van een kruis bij een ander ontdekt, laten we dan de woorden in de praktijk proberen te brengen: als één lid lijdt, lijden andere (alle) leden mee….Denk daarbij ook aan voorbede voor elkaar!

Door: ds. F. Wijnhorst
Marcus 8:35-36

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter