Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zorgen

We kennen in het kerkblad de rubriekjes ‘onze zieken’, we kennen de rubriekjes ‘overleden’. De zorg en het verdriet rondom lichamelijke kwalen en overlijden is zichtbaar. Maar we zouden ook andere rubriekjes kunnen noemen: psychisch lijden, huwelijksproblemen, generatieconflicten, werkeloosheid, stille armoede, etc. Elk huis heeft zo z’n eigen (al of niet zichtbare) kruis. Als u iets van een kruis bij een ander ontdekt, laten we dan de woorden in de praktijk proberen te brengen: als één lid lijdt, lijden andere (alle) leden mee….Denk daarbij ook aan voorbede voor elkaar!

Door: ds. F. Wijnhorst
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter