Home / Contact
Agenda / Nieuws

Tips voor een ‘bloeiend’ gebedsleven

 

Afgelopen zondagavond zijn we begonnen met de behandeling van het ‘Onze Vader’.  Ik las bij de voorbereiding een aantal tips voor een ‘bloeiend’ gebedsleven die ik graag aan u/jou doorgeef.

1. Kies een vaste plaats om te bidden en uit de Bijbel te lezen.

2. Kies een vaste tijd (vaste momenten) op de dag om te bidden.

3. Concentreren is misschien wel het moeilijkste van bidden. Het kan helpen om alle dingen die je bezighouden op te schrijven, zodat je er wat meer orde in aanbrengt en ze vervolgens aan God kunt geven.

4. Als je er over nadenkt zijn er heel veel dingen om voor te bidden. Het is lastig om iedere dag voor alles te bidden, maar misschien kan je wel een lijst met gebedsonderwerpen maken en die onderwerpen verdelen over de week.

5. Luisteren: vaak beginnen we met praten tegen God. Maar misschien wil Hij wel dingen tegen ons zeggen. Daarom kan het goed zijn om stil te zijn en enkele verzen uit de Bijbel te lezen en te bedenken wat God hierdoor tot ons zeggen wil.

6. Gebed is een gave van God. Geniet van de momenten dat je bewust samen bent met God.

7. Samen bidden. Het stimuleert om regelmatig samen met iemand te bidden.

Door: ds. F. Wijnhorst
Johannes 8:34-36

Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter