Home / Contact
Agenda / Nieuws

Sta stil bij Gods wil

Afgelopen zondag was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een soort oudjaar, waarop alle broeders en zusters die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn herdacht werden. De Sionwijk zal daar komende zondag bij stilstaan, omdat ds. Wijnhorst dan kan voorgaan, voor de families en hemzelf wel zo persoonlijk. Twee pagina’s vol met overledenen in de vorige kerkbode. Evenzovele families in rouw. Corona heeft haar tol geëist, vooral in Salem in april, later ook elders in ons dorp. Onder nooit vertoonde omstandigheden moest er afscheid genomen worden. Velen hebben het er nog moeilijk mee en worstelen met de vraag: ‘Waarom moest dat zo gaan, o God, was dat Uw wil?’

Elke dag bidden we als het goed is ‘Uw wil geschiede’, maar hoe? Toch niet dat onze God een willekeurig God is, Die maar doet wat Hem uitkomt? Die dingen wil en laat gebeuren die ik niet wil?

Neen, wij mogen een God hebben, Die Zich niet verborgen houdt, maar ons in Zijn woord openbaart wat Zijn wil is. Dat onderscheidt Hem van alle andere goden in deze wereld. Goed  om daar even bij stil te staan. Op de eerste bladzijden van de Bijbel is het al duidelijk dat God alleen het goede wil. Zijn schepping was volmaakt, ook de mens schiep Hij voor een eeuwig leven op aarde. Maar wij mensen vonden onze eigen wil belangrijker dan Gods wil, terwijl we de consequentie wisten: u zult sterven. Het was een meer dan hoogmoedige zonde en wij zouden nog steeds hetzelfde doen. Maar het was zeker niet Gods wil, het was opstand tegen Zijn wil. Desondanks bleef Hij het goede voor ons zoeken en beloofde ons direct al een Middelaar, geboren uit een vrouw, Die de slang de kop zou vermorzelen. Ja, dat is Gods wil: dat het kwade door het goede overwonnen wordt en dat is nog steeds zo. Dat is onvoorstelbare liefde en genade, voor ons en voor onze geliefden waar we dit jaar afscheid van moesten nemen.

De Here Jezus riep in Zijn bovenmenselijk lijden: ‘Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ We weten wat er gebeurd is: onze Here Jezus heeft de prijs volkomen betaald, alles volbracht. Betekent dat dat God een hardvochtige Vader was, Die Zijn Zoon onnoemelijk liet lijden? Neen, Zijn wil was dat wíj behouden zouden worden en dat Hij een Zoon had, die zich geheel vrijwillig overgaf om onze onbetaalbare rekening met Zijn leven te betalen. Jawel, Hij zag er tegenop, het was ook verschrikkelijk, maar Hij gaf zich volledig: ‘Zie Ik kom om Uw wil te doen.’ Dat betekende dat Hij door God verlaten werd om ons nimmermeer door Hem verlaten te laten worden. Hij voor ons, opdat we niet sterven, maar leven. Ook al zijn we gestorven.

‘Jezus, Uw verzoenend sterven

Is het rustpunt van ons hart’

Wat een troost, wat een rust! Dan gaan we voortaan ‘Uw wil geschiede’ misschien anders bidden. ‘Uw wil is dat we niet verloren gaan, maar dat we behouden worden, laat die wil geschieden!’ Tot op de laatste bladzijden van de Bijbel maakt God Zijn liefdevolle wil bekend: dat Hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Met deze troost, de enige, staan we stil bij onze doden.

‘Wat God wil, dat geschied’ altijd,

niets gaat Zijn wil te boven.

Hij schenkt hun rust en zekerheid,

die vast in Hem geloven.’

Door: ds. F. Wijnhorst
Matteus 9:36

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter