Home / Contact
Agenda / Nieuws

Mitsdien door God geroepen

In het aloude bevestigingsformulier voor ambtsdragers staat als eerste vraag: ‘Bent u in uw hart ervan overtuigd, dat u wettig door Gods gemeente, en mitsdien door God zelf, tot deze heilige dienst bent geroepen?’ Mitsdien is een ouderwets woord voor ‘derhalve’ of ‘dientengevolge’, in het hertaalde formulier staat gewoon ‘daarom’. Dr. R. de Reuver noemt deze zin ‘gedurfd’ en dat lijkt ook zo. Als een gemeente je roept, ben je dan daarom ook door God geroepen? Ten diepste is dat wel zo. Het is maar niet de kerkenraad die iemand (erbij) roept, het is een roeping van Christuswege, zo staat het in de Kerkorde. Het ambt is geen uitvinding van mensen, maar komt voort uit God die mensen roept en zendt in Zijn dienst.

Ik moest eraan denken toen we een dominee gingen beroepen. We hebben de Here onze God gebeden of Hij een dienaar op ons pad wilde brengen. Toen viel de naam van dominee Van Zanden. De meesten van ons hadden nog nooit van hem gehoord, maar een collega en enkele gemeenteleden uit onze wijk noemden zijn naam. We zijn hem gaan beluisteren via livestream en later ging de beroepingscommissie hem horen in zijn eigen kerk op Urk, gevolgd door een fijne ontmoeting met hem en zijn echtgenote. Het klikte direct, onder het Woord en persoonlijk. Op de besluitvormende kerkenraadsvergadering waren we ‘eendrachtig bijeen’ en unaniem werd besloten ds. Van Zanden te beroepen. Onbekend, en toch bemind! Het was een geweldige avond! Kwam dat door ons? Of ‘mitsdien’ door God Zelf? Was Hij al aan het werk? Verborgen aanwezig leidt Hij immers ons komen en gaan. De vraag ligt nu bij de dominee. En wij…wij zijn stil voor God. Wel in een stil vertrouwen.

Hans ten Hove

Door: Vacant
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter