Home / Contact
Agenda / Nieuws

Meer dan Jona is hier!

‘Naar het hart van de zee’, een bijzonder boekje. Een waargebeurd verhaal over de wonderlijke redding van een Zeeuwse visser uit Arnemuiden, Rob (Hoss) van Belzen, schipper op de ARM-14. Op 9 september 2015 raakte hij overboord en zag zijn schip op de automatische piloot uit zicht verdwijnen. De bemanning, druk aan het werk met lawaaiige machines, had niets in de gaten en kwam er pas na drie kwartier achter dat de schipper verdwenen was. De reddingsactie begon dus al met een flinke vertraging. Hoss heeft daarom uren in zee gelegen, het leek fataal af te lopen. Een aangrijpend relaas, dat ik in één adem uitlas. Veel herkenning ook door ervaringen in Katwijk. Man of zoon op zee vermist. Ondragelijke spanning voor vrouw, kinderen en ouders, het wordt invoelend beschreven. Meestal liep het niet goed af.

Maar in dit boekje loopt het ternauwernood wel goed af. Ook Hoss dacht dat het voor hem afgelopen was, maar werd gered door een Deens wachtschip en per helicopter naar een ziekenhuis gevlogen. Er staan foto’s in van alle betrokken schepen, ook een foto uit 2018 (3 jaar later) van Hoss in de stuurhut van de KW-34, de ‘Rosemarie’ (is hij daar later op gaan varen?).

Zijn persoonlijke strijd in de bange uren in zee heeft hij in romanvorm op laten schrijven door journaliste Bo van Scheyen. De geloofstaal lijkt ook wel Katwijks. Een meeslepend verhaal van een man oog in oog met de dood. Hoe hij steeds afscheid nam van vrouw en kinderen en tegelijk God bad om nog bij hen te mogen blijven. Over zijn roepen naar God om redding, om vergeving van zijn zonden, om meer tijd. Het gesprek met de Almachtige kalmeerde hem en gaf hem nieuwe kracht. Zo’n kracht dat hij, door de kou verkrampt, toch nog één keer wanhopig boven water wist te komen en zo zichtbaar werd voor de schepen die hem al tweemaal straal voorbij waren gevaren. Het werd zijn redding! Kanaal 16 meldde: ‘Man gevonden, hij leeft.’

Mooi is het slot, als de nieuwe dominee langkomt, ds. M. Klaassen (ds. D. Jongeneel was net naar Katwijk vertrokken). Hij nodigt Hoss uit samen het verhaal van Jona te lezen, die uit het binnenste van de vis bad: ‘Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. (…..) Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.’

 

Een indringend slot, zeker in deze lijdensweken op weg naar Pasen. Het teken van Jona, de profeet. De Joden rondom Jezus kenden het, maar wilden van de betekenis niet weten. Net als in onze tijd, men lacht erom. Willen ze in Jezus geloven dan willen ze van Hemzelf een teken zien. Jezus noemt hen slecht en overspelig, na al Zijn wonderen geloofden ze nog niet. ‘U zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona in de buik van de grote vis zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. U zult samen met de mannen van Ninevé op de oordeelsdag opstaan en zij zullen u beschaamd doen staan. Zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!’

Jezus veroordeelt hun ongeloof, maar legt hun toch nog uit dat het teken van Jona verwijst naar Zijn eigen opstanding uit het graf, hét teken dat Hij de beloofde Messias is. Dat is genoeg! Ook ons herinnert Hij eraan waar het op Goede Vrijdag en op de Paasmorgen om gaat: Zijn overwinning óp en onze wonderlijke redding ván de dood! Meer dan Jona is hier!

‘Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.’

 

(n.a.v. Naar het hart van de zee, de wonderlijke redding van een Zeeuwse visser/ Bo van Scheyen, 127 pag.  Uitg. KokBoekencentrum, ISBN 978-90-239-5530-6. Te koop bij Het Baken)

Door: Vacant
1 Petrus 1:3-5

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter