Home / Contact
Agenda / Nieuws

Lente in Sion

Uitgerekend op de zaterdag dat Nederland weer voor een deel op slot moest, dat we veel onderlinge contacten moesten vermijden, kregen we als wijk Sion te horen dat er voor dominee en mevrouw Van Zanden deuren geopend werden om naar Katwijk over te komen. Een mooier bericht konden we ons niet voorstellen. Wij danken de Here onze God dat Hij hen de overtuiging in hun hart heeft gegeven dat dit hun weg mag zijn en dat dit contact in ieder geval wel gelegd mag worden. Blijdschap in onze wijk en in de hele gemeente en grote dankbaarheid dat ons eerste beroep, dat wel even op zich moest laten wachten, direct al positief beantwoord werd. Dit is Gods leiding en roeping, daar zijn we van overtuigd. Hem zij alle eer!

Tegelijk zal er treurnis op Urk zijn, zoveel is ons al ter ore gekomen. Zij komen nu in de situatie waar wij uitkomen, een periode zonder herder en leraar. Dat valt niet mee, daar zijn we eerlijk in. Wij vragen u allen om gebed voor onze Urker broeders en zusters, dat ook zij weer snel een nieuwe herder en leraar mogen ontvangen.

Terwijl wij ‘Sion Zingt’ en de wijkavond met ds. René van Loon over ‘Lente in de kerk’ moesten afblazen in verband met het opnieuw oprukkende virus, is het nu ineens lente in Sion. Door de vacaturetijd, door alle corona-onmogelijkheden, het elkaar niet meer goed kunnen bezoeken, huisbezoek via de telefoon in plaats van een persoonlijke ontmoeting, eenzaamheid die niet altijd toegegeven wordt, noem maar op, het is allemaal niet ideaal om zo gemeente van Christus te zijn. Wij mochten ons desondanks gelukkig prijzen met de mogelijkheden die er nog wel waren, de livestream-uitzendingen, dominee en mevrouw Smit die ongelofelijk veel voor ons opvingen, maar ook zij wisten dat het zo niet kon blijven. We verlangden allemaal naar een nieuw begin. Het voelde als een lange winter, waarin we verlangden naar het zonnetje dat maar niet wilde komen. En kijk nou toch, ineens is het er! ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, dichtte ooit Herman Gorter, het waren de eerste regels van een heel lang gedicht. Mag het ons als Sion ook zo vergaan met de komst van dominee Van Zanden. Aan de hand van onze grote Herder en Leraar (Weerklank 261):

‘Heer, die als Herder ons hoedt en ons leidt,

als Leraar der kerk ons steeds voert door de tijd,

wij weten, o Christus, dat U ons bemint,

nu U hier een dienaar aan ons weer verbindt.’

 

Hans ten Hove

Door: Vacant
1 Petrus 1:3-5

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter