Home / Contact
Agenda / Nieuws

Ik vertrek…om elke dag bij u te zijn

De Hemelvaart van Jezus is een scharnierpunt in het Evangelie. Lukas eindigt er zijn evangelie mee en zijn tweede boek Handelingen begint hij ermee. Lukas schrijft in zijn eerste boek over ‘alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is’ (Hand. 1). En in zijn tweede boek beschrijft hij hoe de apostelen gehandeld hebben na de opdrachten die hun Meester ‘door de Heilige Geest’ (ja, zo staat het er) hen had meegegeven. Hemelvaart en Pinksteren zet ons stil bij de doorgaande kracht van de Heilige Geest. Eerst was Jezus Zelf de spreekbuis en nu mochten de discipelen het gaan doen. Hemelvaart is geen droevig afscheid, maar een nuttig vertrek, ‘want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen.’ Die Trooster, de Heilige Geest, zullen ze niet kunnen missen, want in eigen kracht gaan ze het niet redden. En dat weten ze. De Here Jezus had hen al eerder moed ingesproken met de belofte van de Heilige Geest, ‘Die u in alles zal onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’ Ze zullen er niet alleen voor staan, maar ze zullen de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, meekrijgen. ‘Die zal van Mij getuigen en u zult zelf ook getuigen, want u bent al vanaf het begin bij Mij.’

Ik denk wel eens: wat hebben die discipelen allemaal niet meegemaakt in die drie jaar dat ze Jezus volgden. Wonderen en gelijkenissen die hun verstand verre te boven gingen, maar ook veel haat en nijd van de Farizeeën en Schriftgeleerden, van Hosanna tot ‘kruisig Hem’. Ruim veertig dagen geleden dachten ze nog dat het ene grote mislukking was geworden en nu mogen ze echt zeker weten dat Hij leeft. Ze konden dat eerst ook niet geloven (‘van blijdschap’, schrijft Lukas), maar nadat Jezus hun Zijn doorboorde handen en voeten had laten zien en een stuk gebakken vis voor hun ogen had opgegeten, waren ze ervan overtuigd dat ze geen geest gezien hadden. Het was ook onvoorstelbaar, zelfs voor hen.

Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen (Luk. 24:45). Het deksel moest eraf en toen vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Pas vlak voor het afscheid werd het hun echt duidelijk. En nu konden ze dat de volken gaan vertellen, te beginnen in Jeruzalem. Over 10 dagen zal het Pinksteren zijn.

En toen? Jezus hief Zijn handen op en zegende hen en tegelijkertijd werd Hij opgenomen in de hemel. Tranen? Nee, aanbidding en grote blijdschap! Wat moet dat een hemelse ervaring geweest zijn. Door Jezus’ woorden konden ze de wereld aan en de wereld in. Had Hij niet gezegd: ‘Ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld?’ Al werd Hij opgenomen in de hemel, juist daarom kan Hij met Zijn Geest elke dag bij mij zijn.

Wereldwijd! Al woon ik in Katwijk. Ja, en dat op alle dagen,

dagen van vreugde, maar ook van verdriet,

bij U ben ik veilig, U die mij ziet.

 

Hans ten Hove

Door: Vacant
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter