Home / Contact
Agenda / Nieuws

Geloven als Job

Deze week kan Henk Binnendijk helaas niet komen spreken op onze wijkavond, maar hij heeft wel een mooi boek geschreven over Job. Prettig leesbaar. Job is best een moeilijk Bijbelboek, maar Henk heeft de gave om dat heel toegankelijk te maken. Hoe vaak horen we vandaag niet: ‘waar is God?’ of ‘als God liefde is, waarom gebeurt dit dan?’ Job staat er vol van en Henk spreekt uit ondervinding in de jobservaring die zijn gezin moet doormaken. Het boek is ‘opgedragen aan onze zoon Cees, want geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist.’ Dit eigen verdriet, schrijft hij, zal altijd blijven. Het is een open wond die nooit zal helen. Zo was het ook bij Job, maar Jobs vrouw accepteerde dat niet. Als God goed voor haar is, mag Hij er zijn. Zo niet, dan kan Hij gaan: ‘zeg God vaarwel!’ Onmogelijk voor Job: ‘zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?’ Over zijn vrouw lezen we verder niets meer. Toen kwamen de vrienden van Job, die met vroom klinkende woorden Job gingen uitleggen hoe het zat. Zonde wordt bestraft, rechtvaardigheid beloond. Dus, Job, hoe kun je overtuigd blijven van je eigen rechtvaardigheid? Job antwoordde wel, maar begon vooral te spreken over God, met Wie hij een relatie had. God liet toe dat Satan hem zwaar op de proef stelde, een afspraak in de hemel waar Job niets van wist, maar zijn relatie met God bleef. Bij zijn vrienden was dat anders: geen relatie, maar religie. Zij vonden dat de oplossing bij Job vandaan moest komen, Job wist dat die van God moest komen en voelde zelfs op het dieptepunt dat God zou optreden. Hij ging wel eens over de streep in zijn spreken over God; hij moest ook leren dat er in God geen onrecht is, ook niet als het wel zo aanvoelt. God zo te kennen helpt om lijden en moeite toe te laten in ons leven. God zegt uiteindelijk ook: ‘Mijn dienaar Job heeft recht van Mij gesproken.’ In de slothoofdstukken legt God uit hoe de verhoudingen echt liggen tussen Schepper en schepsel en Job trekt het boetekleed aan. En God bracht een gelukkige ommekeer in het leven van Job.

Henk Binnendijk heeft geen boek voor theologen geschreven, maar voor u en mij die in moeite en verdriet zich soms afvragen waar God is. Met aansprekende voorbeelden uit ons dagelijks leven en met verwijzingen naar het Nieuwe Testament is dit een heel troostvol boek geworden, geschreven door iemand die weet waar hij over praat en zelf zo troost heeft gevonden. Troost dus van hart tot hart. En eindigend bij God en God alleen!

Hopelijk komt Henk hier volgend jaar zelf over vertellen op een Sion-wijkavond. Koop intussen zijn boek bij Het Baken.

(Henk Binnendijk, Niemand is als hij…geloven als Job, uitg. KokBoekencentrum, € 18,99)

Hans ten Hove

Door: Vacant
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter